Национална академична мрежа

Главна цел на Националната академична мрежа (НАМ) е създаване на условия и предпоставки за пълноценно сътрудничество между звената на БАН и висшите училища, индустриалните организации и общинските ръководства в съответните региони и административни области в Република България.

Създадени са Регионални академични центрове (РАЦ) в Пловдив, Варна, Стара Загора, Сливен, Бургас, Добрич, Габрово, Шумен, Плевен, Велико Търново, Русе, Благоевград, Разград, Монтана, Враца, Казанлък, Смолян. Меморандуми за научно-техническо сътрудничество с НАМ са подписали и общинските ръководства на градовете Гюргево, Драма, Серес, както и Университетът в град Ниш и Тракийският университет в Одрин.

Целта на създадените РАЦ в страната е те да се утвърдят като средища, които създават възможности за прилагане на интердисциплинарен подход в научните изследвания, образованието и най-вече ефикасни приложни резултати, обслужващи бизнеса, общинските и национални управленски организации и институции.

Основните насоки на взаимодействието и сътрудничеството между обединените на доброволен принцип партньори в РАЦ са определени в сключените между тях и Ръководството на БАН меморандуми и споразумения за сътрудничество. В тези документи са отразени специфичните за региона интереси и потребности на партньорите на РАЦ, особено на общините, посочени са конкретни теми и цели на сътрудничество, както и правата и задълженията на участниците.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Ръководство

Главен координатор на НАМ:
проф. дфн Петър Петров
e-mail: nam@cu.bas.bg
peterpitiv@gmail.com
тел. 0898 59 14 51

Секретар:
Г-жа Рени Нешева
e-mail: reni.nesheva@cu.bas.bg
тел. 0887 31 72 45

Консултативен съвет

Председател: чл.-кор. Димитър Димитров

 1. акад. Петър Кендеров
 2. акад. Дамян Дамянов
 3. акад. Васил Сгурев
 4. акад. Ячко Иванов
 5. акад. Константин Косев
 6. акад. Георги Марков
 7. акад. Александър Александров
 8. акад. Атанас Атанасов
 9. акад. Евгени Головински
 10. акад. Христо Цветанов
 11. чл.-кор. Стефан Хаджитодоров
 12. проф. дн Петър Петров
 13. проф. дн Гарабед Минасян

Документи

Актуално

Форум „Жените от науката и бизнеса“ събра 60 дами в Бургас

понеделник, 11 март 2019 |Коментарите са изключени за Форум „Жените от науката и бизнеса“ събра 60 дами в Бургас

Среща "Жените от науката и бизнеса" се проведе за шеста поредна година в Бургас. Организатори на форума бяха Регионалният академичен център в Бургас и Търговско- индустриалната камара в града. В срещата като лектори участваха акад. [...]

Меморандум задълбочава сътрудничеството между БАН и Община Плевен

вторник, 5 март 2019 |Коментарите са изключени за Меморандум задълбочава сътрудничеството между БАН и Община Плевен

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и кметът на Плевен Георг Спартански подписаха на 28 февруари 2019 г. в гр. Плевен  меморандум за сътрудничество между Българската академия на науките и Община Плевен. Споразумението е с [...]

Отчет за дейността на Националната академична мрежа на БАН за 2018 г.

понеделник, 28 януари 2019 |Коментарите са изключени за Отчет за дейността на Националната академична мрежа на БАН за 2018 г.

Националната академична мрежа на БАН обсъди и прие отчета си за 2018 година на Консултативен съвет, който се проведе на 23.01.2019 г. С отчетните материали можете да се запознаете ТУК.  

Научна конференция „Местни култури и музейни стратегии”

сряда, 21 ноември 2018 |Коментарите са изключени за Научна конференция „Местни култури и музейни стратегии”

На 8 и 9 ноември 2018 г. в гр. Сливен в рамките на Табакови научни четения – 2018 се проведе научна конференция „Местни култури и музейни стратегии”, организирана от екипа на проект „Културни ресурси, валоризиране [...]

Традиционна научна конференция с международно участие „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето”

понеделник, 5 ноември 2018 |Коментарите са изключени за Традиционна научна конференция с международно участие „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето”

Традиционната двудневна  научна конференция с международно участие под наслов „Нови индустрии, дигитална икономика,   общество – проекции на бъдещето” се проведе на 2 и 3 ноември 2018 г. в Разград. […]

Създава се Черноморски център за син растеж и иновации в Бургас

сряда, 31 октомври 2018 |Коментарите са изключени за Създава се Черноморски център за син растеж и иновации в Бургас

Национална конференция на тема „Общ дневен ред за Черно море. Декларацията от Бургас“, посветена на Международния ден на Черно море се проведе на 30 октомври 2018 г. в Бургас. Събитието се организира от Регионалния академичен [...]

Зареди още публикации

Регионални академични центрове на БАН

Регионален академичен център Благоевград

Регионален академичен център Благоевград

Координатор:
проф. Петър Миланов

Телефон:
0894 426 036

Е-mail:
peter_milanov77@yahoo.com

Регионален академичен център Бургас

Регионален академичен център Бургас

Координатор:
проф. д-р Севдалина Турманова

Телефон:
0885 848 448

Е-mail:
sturmanova@abv.bg

Регионален академичен център Варна

Регионален академичен център Варна

Координатор:
инж. Иван Табаков

Телефон:
0887 361 359

Е-mail:
tabakovvcci@gmail.com

Регионален академичен център Велико Търново

Регионален академичен център Велико Търново

Координатор:
проф. Стефка Буюклиева

Телефон:
0888 131 165

Е-mail:
stefka@uni-vt.bg

Регионален академичен център Враца

Регионален академичен център Враца

Координатор:
инж. Илиана Филипова

Телефон:
0888 213 100

Е-mail:
philipova.iliana@gmail.com

Регионален академичен център Габрово

Регионален академичен център Габрово

Координатор:
доц.  д-р Илия Железаров

Телефон:
0888 414 728

Е-mail:
izhel@tugab.bg

Регионален академичен център Добрич

Регионален академичен център Добрич

Координатор:
доц. д-р Силвена Йорданова

Телефон:
0898 726 059

Е-mail:
silvena.dencheva@vumk.eu

Регионален академичен център Kазанлък

Регионален академичен център Kазанлък

Координатор:
инж. Владимир Чучумишев

Телефон:
0889 310 500

Е-mail:
vlado.ch@gmail.com

Регионален академичен център Монтанa

Регионален академичен център Монтанa

Координатор:
инж. Валери Георгиев

Телефон:
0887 469 801

Е-mail:
vgeorgiev_2010@mail.bg

Регионален академичен център Плевен

Регионален академичен център Плевен

Координатор:
доц. Теодора Вълова, д.п.

Телефон:
0889 905 955

Е-mail:
valova.teodora@gmail.com

Регионален академичен център Пловдив

Регионален академичен център Пловдив

Координатор:
проф. Румен Каканаков

Телефон:
0887 704 984

Е-mail:
ipfban@mbox.digsys.bg

Регионален академичен център Разград

Регионален академичен център Разград

Координатор:
доц. д-р Цветан Димитров

Телефон:
0887 631 645

Е-mail:
tz_dimitrow@abv.bg

Регионален академичен център Русе

Регионален академичен център Русе

Координатори:
д-р Мария Пеева
доц. Емил Трифонов

Телефони:
0888 471 722
0888 009 535

Е-mails:
mpeeva@mail.bg
e_trifonov@abv.bg

Регионален академичен център Сливен

Регионален академичен център Сливен

Координатор:
доц. Владимир Демирев

Телефон:
0888 186 970

Е-mail:
vldemirev@abv.bg

Регионален академичен център Смолян

Регионален академичен център Смолян

Координатор:
инж. Момчил Караиванов

Телефон:
0888 889 820

Е-mail:
momchil.work@gmail.com

Регионален академичен център Стара Загора

Регионален академичен център Стара Загора

Координатор:
инж. Олег Стоилов

Телефон:
0888 303 103

Е-mail:
ostoilov@chambersz.com

Регионален академичен център Шумен

Регионален академичен център Шумен

Координатор:
проф. Диaна Кюркчиева

Телефон:
0893 365 667

Е-mail:
d.kyurkchieva@shu.bg