Представителството на Европейската комисия в София, в партньорство с Министерство на културата отбелязват Европейската година на културното наследство с кампанията „Човешкото лице на културното наследство“, която цели да разкрие диалога между различните култури в ЕС чрез личния опит на европейци, избрали да живеят и работят в България.

Кампанията ще продължи до края на 2018 г. и включва пощенски картички с портрети на 27 граждани, представители на всяка една държава членка на ЕС. Картичките се разпространяват безплатно от различни културни обекти в цялата страна. Националният антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН е един от четирите музея в София, избрани от Представителството на Европейската комисия, за свободно разпространение на материалите. Във всеки музей ще бъдат достъпни до три различни типа картички, като целта е да се открият портретите и впечатленията на всички 27 европейски граждани.

Кампанията се стреми да представи една различна външна гледна точка към българската култура и нейните сходства и взаимодействия с културата на другите държави от Европейския съюз.