Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН (НИГГГ – БАН) представи публично дейността си и отвори за посещение националните си оперативни центрове. Събитието се проведе в рамките на кампанията „БАН представя своите институти“. В инициативата се включиха ученици от Националната природо-математическа гимназия и Софийската математическа гимназия с профил физика и география.

Събитието беше открито от директора на Института проф. Светослав Симеонов. Представени бяха резултати от най-значимите научно-приложни постижения, свързани със сеизмичната устойчивост на сгради и инженерни съоръжения на територията на български общини.

НИГГГ разработва Методика за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на територията на България по проект на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Районирането ще покаже очакваните сеизмологични въздействия на територията на страната и ще подпомогне проектирането на нови сгради, съгласно европейските нормативи за безопасност.

Научният секретар на Института проф. Марияна Николова демонстрира в реално време как работят единствените в страната оперативни мониторингови мрежи – Националната оперативна телеметрична система за сеизмична информация, Националната мрежа за силни земни движения, Националната перманентна GNSS мрежа, Националната мареографна мрежа, Националната мрежа от станции за измервания на UV-радиацията.

Данните на Националната мареографска мрежа показват повишаване на нивото на Черно море с 0.4 мм годишно, съобщи проф. Николова. Тя обясни също така, че геомагнитната обсерватория в Панагюрище е една от 11-те в света, които изчисляват средния планетарен индекс. Измерванията на общо съдържание на озон в атмосферата, правени от НИГГГ, показват тренд на повишаване на територията на нашата страна. В резултат на изследвания на химичното време се прави 72-часова прогноза за концентрацията на различни замърсители в цялата страна.

Кампанията „БАН представя своите институти“ започна в началото на 2017 г. Досега дейността си пред обществеността представиха Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Институтът по молекулярна биология и Институтът по физика на твърдото тяло. В рамките на кампанията Централната библиотека на БАН показа в изложба „Книжовно-документално наследство“ ценни издания.