На 7 март 2018 г. в аулата на училище „Христо Ботев” във Враца се проведе семинарът „Иновативно образование чрез карста”. Той е организиран от Експерименталната лаборатория по карстология в НИГГГ – БАН в рамките на общоакадемичния образователен проект „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“ (2017-2018, № ДСД-2/05.04.2017 г.). Мястото на семинара е избрано предвид широкото разпространение на разнообразен и атрактивен карст в района на Враца, включително в Природния парк „Врачански Балкан”. Това обяснява и широкия обществен интерес към събитието – представители на община Враца, ПП „Врачански Балкан” и Информационния център „Натура”, Развлекателен парк „Леденика”, Спелеоклуб „Стрешеро”, Дружество за защита на хищните птици и др., както и много ученици и учители.

Специално внимание беше отделено на Пътуващото училище за карста – иновативна форма за въвеждане на изследователския подход в образованието чрез специализирано теренно обучение. В заключителната част на семинара се проведе дискусия за разширяване на сътрудничеството между НИГГГ-БАН и образователните институции в региона на Враца при разработването на инициативите на стратегията ProKARSTerra-Edu.