Националният природонаучен музей – БАН (НПМ – БАН) участва в Салона на музеите с две емблематични за дейността си събития. С постери е представено откритието на международен екип с участието на учени от НПМ, което разкрива нова гледна точка за времето и мястото, откъдето древните човекоподобни са направили първите си стъпки в еволюцията към човека. То предизвика широк отзвук сред световната научна общност и допринесе за актуализиране на хипотезата за нашия произход.

Временната изложба „Вековните гори на България и техните обитатели” показва творби на  художниците от Дружеството на анималистите, флористите и научните илюстратори (ДАФНИ), аранжирани сред експонати от музея, на фона на фотографии от техните местообитания.

Националният дворец на културата беше домакин на Салона на музеите, в който се представиха повече от 40 български музеи и галерии. Инициативата е част от официалната национална културна програма на Българското председателство на Съвета на ЕС. Официални гости на Салона бяха участниците в Осмата Азиатско-европейска среща на министрите на културата от АСЕМ и Неформалния съвет по образование, младеж, култура и спорт. В периода от 3 до 5 март Салонът на музеите беше със свободен достъп и имаше близо 4500 посетители.