На 5 октомври 2018 г. от 18:00 часа в присъствието на дарителя на музея, княз Никита Лобанов-Ростовский залата отново ще отвори врати за посетители след тримесечен ремонт.

В обновената експозиция за първи път ще бъдат изложени образци на друзи от албит, а единадесет нови постера ще представят нагледно процесите на образуване на скалите и минералите в земната кора.

Основната тема в залата е свързана с главните процеси, протичащи в земната кора, при които се образуват или изменят (метаморфозират) минералите и скалите, попадайки под въздействието на различни сили в земните недра и на земната повърхност.

В двете централни пирамидални витрини с вградено вътрешно лед-осветление са събрани колекциите от едри кристали, от най-големите рудни находища у нас – Бургаските медни мини и Маданските оловно-цинкови находища. Два нови постера предлагат кратки описания на двата рудни района, на фона на най-характерните за тях рудни минерали – халкопирит за Бургас и галенит за Мадан.

В специално обособено ъглово пространство е представена нова тема, посветена на минералното богатство на Родопите. Разположени в нови стъпаловидни стойки без витринни стъкла са няколко едри образци и друзи от калцит, актинолитов азбест, флуорит и халцедон-кварцова геода.

В централната част на залата, групирани в шест нови витринни маси с вътрешно осветление, са изложени новите минерални постъпления в музея, както и временни експозиции на различни теми. Сега там могат да се видят колекция минерали от Гренландия и Русия и изделия от полускъпоценни камъни, получени като дарение от княз Никита Лобанов-Ростовский.

Преустройството на зала “Генезис на минералите” стана възможно, благодарение дарението в размер на 16 хил. лв. от княз Никита Лобанов-Ростовский. Това е поредната дарителска инициативата на княза в знак на добрите му чувства към минералозите от музея, най-вече към неговия приятел доц. Святослав Петрусенко, който преди години е провокирал желанието на княза да изучава геология