Новини

/Новини/

УС на БАН с протокол 23 от 29.11.2018 г. одобри условията и сроковете за кандидатстване за Национална програма “Млади учени и постдокторанти” на МОН

С условията за кандидатстване за Национална програма "Млади учени и постдокторанти" на МОН можете да се запознаете ТУК.

Награди за духовен принос за учени от БАН

Отличията са по повод 170-годишнината от рождението на Иван Вазов Изтъкнатият Вазовед член-кореспондент Милена Цанева e удостоена с Почетен знак "Марин Дринов" на БАН за научните й изследвания на знакови имена от българската литературна класика и особено творчеството на Иван Вазов. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски й връчи отличието на тържествена церемония в Народния театър „Иван Вазов“. Академик Антон Дончев  и дългогодишният директор на Националната гимназия за древни езици и култура Гергина Тончева са първите лауреати на новоучредената награда от Народния театър за духовен принос на името на Иван Вазов. Имената на носителите на престижния приз, който ще се връчва всяка година, обяви от сцената председателят на Фондация „Основа“-та акад. Дамян Дамянов. „Ние сме тези, благодарение на които Вазов е жив. Той си отиде, [...]

Единадесета научна сесия „Младите учени в света на полимерите“ 2020 г.

Колективът на Института по Полимери към БАН кани млади учени, студенти, докторанти и постдокторанти за участие в Единадесетата научна сесия „Младите учени в света на полимерите“. Научната сесия е посветена на 30 години от учредяването на Институт по полимери и ще се проведе на 10 септември 2020 г. от 10:00 часа в ИП-БАН, гр София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103-В. По изключение, тази година младите учени ще могат да вземат участие единствено с постерно съобщение. Крайният срок за подаване на заявки за участие е 7 август 2020г, а крайният срок за изпращане на постер е 28 август 2020 г. Повече информация за събитието можете да намерите на сайта на института в секция „Новини и събития"

БАН чества 170 г. от рождението на Иван Вазов

Изложба, посветена на 170-годишнината от рождението на Иван Вазов, беше открита в Българската академия на науките. Експозицията е на Централната библиотека на БАН и представя произведения на Патриарха на българската литература, съхранявани в продължение на 150 години. Творчеството на Иван Вазов е непреходно, емблематична част от националната ни литература, която свързва настоящето с героичното ни минало, възвишените идеи на Възраждането и историята на младата българска държава. Това каза на откриването председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и допълни, че изложбата показва многоликата същност на Иван Вазов. Експозицията включва Вазови творби, които преди да излязат като самостоятелни произведения, са публикувани на страниците на „Периодическо списание“ и „Сборник за народни умотворения“, издания на Българското книжовно дружество, а впоследствие Българската академия на науките, както и първите издания на [...]

Чл.-кор. проф. Илза Пъжева с Орден за заслуги към ФРГ

Орден за заслуги към Федерална република Германия („Das Verdienstkreuz am Bande“) получи чл.-кор. проф. Илза Пъжева и почетен член на Хумболтовия съюз в България. Церемонията се проведе на 9 юли в резиденцията на посланика на ФРГ г-н Кристоф Айхорн. На събитието присъстваха председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски и заместник-председателят чл.-кор. Васил Николов, председателят на ХСБ проф. Лора Тасева и други представители на ръководството на ХСБ. От немска страна участваха още г-н Йорг Шенк, ръководител на отдели „Наука“ и „Преводи“ и г-жа Мила Илиева от отдел „Култура“. В краткото си слово Н.пр. Кристоф Айхорн изрази радостта си да връчи такова високо държавно отличие на проф. Илза Пъжева, която десетилетия наред допринася за развитието на германско-българските научни контакти. В благодарствените си думи тя [...]

2020-07-09T16:24:53+03:00четвъртък, 9 юли 2020 |Категории: САЧК|

Открито заседание на научно жури в ИИКТ

На 21.07.2020 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи, алгоритми и софтуерни системи за подпомагане вземането на решения” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Борис Атанасов Стайков. Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ: http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява   конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Физика на вълновите процеси” за нуждите на лаборатория „Лазерни системи”- един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.59/03.07.2020 г. Справки и документи – в канцеларията на института на адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе 72, тел. 02/875 00 77.