Новини

/Новини/

Пазителите на генома

  Мащабно изследване разкрива динамиката на 70 белтъка, участващи в поправката на ДНК, предоставяйки платформа за фундаметални изследвания на процеса и за оценка на дейсвието на противоракови препарати. През целия живот на човека ДНК непрекъснато претърпява увреждания в резултат на множество външни и вътрешни фактори и трябва да бъде незабавно поправяна, за да се предотврати настъпването на мутации, геномна нестабилност и развитието на ракови заболявания. Различните видове увреждания, настъпващи в ДНК, се поправят от голям брой белтъци, организирани в специфични пътища за поправка на ДНК. Тези белтъци трябва да бъдат координирани както пространствено, така и времево, за да се поправят ефективно комплексните увреждания на ДНК. Как това се постига от клетката все още е недобре разбрано поради сложността и бързата динамика на процеса. Този въпрос [...]

Свободно работно място за младши експерт в отдел ”Международна дейност, оперативни програми и проекти”

Изисквания: висше образование (филология, международни отношения, публична администрация и др.), опит в областта на международната дейност, минимум едногодишен стаж. Отлично владеене на английски, ползването на руски език ще бъде предимство, компютърна грамотност, комуникативност, добра обща култура, умение за работа в екип. Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: По документи (автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо); Писмен тест (проверка на нивото на английски) исъбеседване; Допуснатите до втори етап ще бъдат уведомени писмено на посочен от тях е-мейл или телефон. Срок за подаване на кандидатурите: до понеделник, 26 март 2018 г. Документите се подават в БАН-Администрация, ул. 15-ти ноември” № 1, деловодство

БАН представя своите институти: Институт по полимери

Актуални разработки на модерни полимерни материали и технологии, намерили отзвук в световната наука и с очакван ефект върху важни за обществото проблеми, ще представи Институтът по полимери към БАН. Събитието e в рамките на инициативата „БАН представя своите институти“ и ще се състои на 21 март 2018 г. (сряда) в Големия салон на БАН от 10:00 часа. Практическите демонстрации ще започнат в 11:00 часа в Института по полимери (ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 103). […]

Дарение на Института по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро и аеродинамика „Акад. А. Балевски” – БАН

Проф. д-р инж. Румен Кишев, ръководител на Центъра по хидро и аеродинамика във Варна, дари на Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец” мащабен модел на кораб за обслужване на нефтени сондажи. Моделът ще послужи за практическото обучение на специализирани кадри в областта на морската индустрия. […]

Среща със световноизвестния учен Седрик Вилани в Българска академия на науките

Българската академия на науките и Френският културен институт, съвместно с Колеж дьо Франс, организират „Среща със Седрик Вилани“ (на английски език). Срещата – разговор ще се проведе на 16 март (петък) от 15 часа в Големия салон на БАН, ул. „15-ти ноември“ 1. […]

Институтът по микробиология „Стефан Ангелов” представи нови разработки в рамките на кампанията „БАН представя своите институти“

Учените от Института по микробиология „Стефан Ангелов” представиха резултатите от новите си разработки в рамките на кампанията „БАН представя своите институти“. Събитието се състоя на 14 март в Големия салон на Българска академия на науките. […]