Новини

/Новини/

Проф. Пламен Нинов е в.и.д. директор на НИМХ

Управителният съвет на БАН е предложил на Председателя на БАН да назначи за временно изпълняващ длъжността директор на НИМХ проф. Пламен Нинов. Проф. Нинов е предложен от Общото събрание на учените в НИМХ-БАН и ще встъпи в длъжност утре, 19.09.2018 г.

Покана за подаване на предложения за съвместна работа в Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна

Във връзка с подготовка на плана за сътрудничество с Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна, Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) набира предложения за краткосрочни и дългосрочни (над 3 месеца) командировки на учени и специалисти в лабораториите на ОИЯИ. Предложенията следва да се изпращат до 10 октомври 2018 г. в деловодството на АЯР и на електронен адрес: n.tashev@bnra.bg. За допълнителна информация може да се обръщате към г-н Недялко Ташев (02 940 69 13). Информация може да намерите тук

2018-09-18T14:24:06+00:00вторник, 18 септември 2018|Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Декларация на Управителния съвет на БАН

Декларираме, че твърденията на доц. Лиляна Вълчева, председател на Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ, направени по време на пресконференция на 14.09.2018 г., са неверни и уронват престижа на БАН. Въпросите относно собствеността на БАН се уреждат съгласно Закона за БАН. Управителните органи на БАН винаги са декларирали, че ще съдействат да осигурят всички необходими условия за нормално, спокойно и безпроблемно функциониране на НИМХ до приключване на процедурата по преструктурирането му, съгласно своите правомощия.

2018-09-18T13:41:02+00:00вторник, 18 септември 2018|Категории: Общоакадемични новини|

Рецензии и становища по конкурс за академична длъжност „Професор“ в ИЕМПАМ

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява рецензиите и становищата по конкурс за академична длъжност "Професор" по научна специалност "Морфология" (01.06.26) по професионално направление 4.3. Биологични науки с обява в Държавен вестник бр. 37 от 04.05.2018 год. за нуждите на секция "Експериментална морфология" към ИЕМПАМ - БАН на Доц. Мери Любенова Ганчева, доктор     Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-09-36/06.06.2018 г.): Вътрешни членове:   Професор Нина Недева Атанасова, дбн Професор д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн Професор Машенка Борисова Димитрова, дб резервен член: професор Людмил Пенюв Кирацов, дб Външни членове:   Професор д-р Николай Еланков Лазаров, дмн - МФ - МУ - София Професор д-р Анастасия Божилова Пастирова, дмн - МФ - [...]

2018-09-18T13:03:37+00:00вторник, 18 септември 2018|Категории: Обяви по ЗРАСРБ|

Конкурс за академична длъжност „Професор“ в ИЕМПАМ

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява рецензиите и становищата по конкурс за академична длъжност "Професор" по научна специалност "Паразитология и хелминтология" (01.06.19) по професионално направление 4.3. Биологични науки с обява в Държавен вестник бр. 37 от 04.05.2018 год. за нуждите на секция "Експериментална паразитология" към ИЕМПАМ - БАН на Доц. Светлозара Любомирова Петкова, доктор     Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No.РД-09-35/06.06.2018 г.): Вътрешни членове:   Професор д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн Професор Мрагарита Павлова Габрашанска, дб Професор Евгени Пенев Кирацов, дб резервен член: доц. Мариана Станчева Панайотова - Пенчева, дб Външни членове:   Професор д-р Паскал Тодоров Желязков, двмн - НДНИВМИ - София Професор д-р Анастасия Божилова Пастирова, дмн - [...]

2018-09-18T13:00:43+00:00вторник, 18 септември 2018|Категории: Обяви по ЗРАСРБ|

БАН и НИМХ подписаха споразумение

Българската академия на науките, Националният институт по метеорология и хидрология, Националният браншов синдикат „Висше образование и наука“ - КНСБ и Министерството на образованието и науката подписаха споразумение днес. Споразумението има за цел да осигури нормалната работа на НИМХ до извеждането му от структурата на БАН.  

2018-09-18T11:58:11+00:00вторник, 18 септември 2018|Категории: Общоакадемични новини|