На пазара вече е второто преработено и допълнено издание на книгата „Ускорители на частици“ от доц. Динко Динев. Тя  представлява въведение във физиката и техниката на ускорителите на заредени частици. Описана е  историята на развитието им,  основните видове, характеристиките на  вторичното лъчение.

Специално внимание е отделено на приложението на ускорителите в медицината и технологиите. Отделна глава е посветена на някои модерни направления в ускоряването на заредени частици.

В приложения са представени съвременните методи за анализ на динамиката на частиците в ускорителите и Големият aдронен колайдър (LHC) в ЦЕРН.

Книгата е предназначена за студенти, физици, инженери и за всички които проявяват интерес към постиженията на съвременната физика и се разпространява в книжарницата на БАН.