/Образование
Образование2018-01-11T10:30:09+00:00

Образование

В Българската академия на науките работят високо квалифицирани и международно признати специалисти със задълбочени познания в съвременните области на науката. Затова е естествено учените от БАН да се стараят да предават своите знания, опит и умения на млади хора, желаещи да се занимават с наука. В тази връзка БАН полага специални грижи за образованието на докторанти, студенти и ученици.

Научните звена в БАН са акредитирани за обучение на докторанти по десетки програми. За ефективно координиране на дейностите, свързани с обучението на докторанти е създадено специализираното звено Център за обучение. През 2016 г. в БАН са обучавани 522-а докторанти.

Съвместно с висши училища от и извън България се организират програми за обучение на студенти в степените „бакалавър“ и „магистър“.

Академията е водещ център за повишаването на квалификацията на учители, а редица инициативи насочени към подобряването на средното и основното образование са се превърнали в традиционни.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Докторски програми

Институтите и академичните специализирани звена в БАН са акредитирани за обучение на докторанти по десетки програми. За ефективно координиране на дейностите, свързани с обучението на докторанти е създадено специализираното звено Център за обучение.

През 2016 г. в БАН са обучавани 522-а докторанти.

0
докторски програми, предлагани от звената в деветте научни направления на Академията
0
Усреднена оценка на акредитираните от НАОА докторски програми в Академията

Намерете желаната програма при нас:

Образователни инициативи

Ученическия институт на БАН (УчИ-БАН) цели да предостави възможност за изява и развитие на ученици от 8. до 12. клас, които имат желание да се занимават с изследователска дейност в някоя от областите на науката и нейните приложения.

Вижте още…

Еразъм +  е европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт, която ще продължи до 2020 г. Тя разполага с бюджет от 14,7 млрд. евро — увеличение с 40% в сравнение с предишните, което отразява ангажимента на ЕС към тези области.

Вижте още…