/Образование
Образование2018-11-27T15:56:31+00:00

Образование

В Българската академия на науките работят високо квалифицирани и международно признати специалисти със задълбочени познания в съвременните области на науката. Затова е естествено учените от БАН да се стараят да предават своите знания, опит и умения на млади хора, желаещи да се занимават с наука. В тази връзка БАН полага специални грижи за образованието на докторанти, студенти и ученици.

Научните звена в БАН са акредитирани за обучение на докторанти по десетки програми. За ефективно координиране на дейностите, свързани с обучението на докторанти е създадено специализираното звено Център за обучение. През 2016 г. в БАН са обучавани 522-а докторанти.

Съвместно с висши училища от и извън България се организират програми за обучение на студенти в степените „бакалавър“ и „магистър“.

Академията е водещ център за повишаването на квалификацията на учители, а редица инициативи насочени към подобряването на средното и основното образование са се превърнали в традиционни.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Докторски програми

Институтите и академичните специализирани звена в БАН са акредитирани за обучение на докторанти по десетки програми. За ефективно координиране на дейностите, свързани с обучението на докторанти е създадено специализираното звено Център за обучение.

През 2016 г. в БАН са обучавани 522-а докторанти.

0
докторски програми, предлагани от звената в деветте научни направления на Академията
0
Усреднена оценка на акредитираните от НАОА докторски програми в Академията

Намерете желаната програма при нас:

wdt_ID Докторска програма Оценка от НАОА: Акредитирана до: Професионално направление Звено на БАН
1 Стара история 8,45 15.10.2019 г. 2.2 История и археология Национален археологически институт с музей
2 Археология 8,62 15.10.2019 г. 2.2 История и археология Национален археологически институт с музей
3 Астрономия и небесна механика 9,79 14.04.2020 г. 4.1 Физически науки Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория 
4 Астрофизика и звездна астрономия 9,7 14.04.2020 г. 4.1 Физически науки Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория 
5 Хелиофизика 9,32 12.05.2020 г. 4.1 Физически науки Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория 
6 Средновековна обща история 8,2 15.10.2019 г. 2.2 История и археолоогия Институт за исторически изследвания
7 Нова и най-нова обща история 9,22 15.10.2020 г. 2.2 История и археолоогия Институт за исторически изследвания
8 История на България 9,26 15.10.2020 г. 2.2 История и археолоогия Институт за исторически изследвания
9 Документалистика, архивистика, палеографика, вкл. историография и изворознание 9,22 15.10.2020 г. 2.2 История и археолоогия Институт за исторически изследвания
10 Балкански литератури и култури 9,45 17.12.2020 г. 2.1 Филология Институт за балканистика с Център по тракология
Докторска програма Професионално направление Звено на БАН

Образователни инициативи

Ученическият институт на БАН дава възможност за изява и развитие на ученици от 8 до 12 клас, със склонност да се занимават с изследователска дейност в някоя област на науката и нейните приложения. УчИ-БАН очаква и приема и проекти на ученици, които търсят изява в областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства.

Вижте още…

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира на 1 януари 2014 г. и ще продължи до 2020 г. Тази седемгодишна програма има бюджет от 14,7 млрд. евро — увеличение с 40% в сравнение с предишните, което отразява ангажимента на ЕС за инвестиране в тези области.

Вижте още…