С откриването на Институт за изследване на климата, атмосферата и водите на Българската академия на науките (ИИКАВ-БАН) и влизането в сила на Закона за държавния бюджет за 2019 г. приключва безпрецедентният процес на отделяне на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) от структурата на Академията. Този процес стартира с необосновани и манипулативни искания за преференциално финансиране на НИМХ в противоречие с правилата, валидни за всички институти на БАН, прерастна в улични протести и правителствен натиск и ескалира с приемане на текстове в преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2019 г., които са грубо нарушение на автономията на БАН. Очакванията към министъра на образованието и науката да бъде безпристрастен посредник в изкуствено провокирания конфликт не се оправдаха. Заемайки позиция изцяло в полза на ръководството на НИМХ, вместо арбитър, МОН стана страна в спора.

Нашето твърдо убеждение е, че извършеното под натиск изваждане на НИМХ от Българската академия на науките е погрешно и ще има негативен ефект както върху оперативната, така и върху научната дейност в областта на метеорологията и хидрологията в България. Независимо от това, БАН ще продължи да съдейства на Министерството на образованието и науката за осигуряване на безпроблемно функциониране на новия институт към МОН, спазвайки стриктно нармативната уредба на  РБългария, Закона за Българската академия на науките и Устава на БАН.

Българската академия на науките има ясно съзнание за своята мисия на национален научен и духовен център, призван да работи за запазване на националната идентичност, укрепването на държавността, развитието и просперитета на българското общество. Това ни задължава да преодолеем възможно най-бързо натрупаното напрежение и да се върнем към нормален ритъм на работа.

Гледаме с увереност към настъпващата 2019 година, в която ще отпразнуваме 150-тата годишнина от създаването на Българското книжовно дружество, преименувано през 1911 г. в Българска академия на науките.

ПОЖЕЛАВАМЕ СВЕТЛИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ!