На 20 юни 2018 г.  се проведе обучение за подготовка на проектни предложения по схемата за индивидуални стипендии от дейностите Мария Склодовска-Кюри, рамкова програма „Хоризонт 2020“. Обучението беше организирано от националните контактни лица за дейностите Мария Склодовска-Кюри и МОН. Участваха  представители на български организации и индивидуални кандидати, които ще подготвят предложение по схемата. 

В рамките на събитието бяха представени условията за кандидатстване за 2018 г., като беше акцентирано на новостите от Работната програма за 2018-2020 г. В пакета документи от обучението, приложен тук, е включен и “Формуляр за заявяване на интерес” за приемане на стипендианти. Отправяме покана  към всички български организации / институти на БАН, които проявяват интерес за участие в конкурса, да попълнят формуляра и да го изпратят за разпространение на адрес: tchouprenska@cu.bas.bg