Обществена дискусия на тема „Финансиране на болничната помощ в България“ се проведе на 21 февруари 2018 г. в Големия салон на Българската академия на науките. Организатори са  Събранието на академиците и  член-кореспондентите на БАН – отделение „Медицински науки”, Съюзът на учените в България – секция „Медицински науки” и национална инициатива „Единение“. Присъстваха министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, председателят на Комисията по здравеопазване към Народното събрание д-р Даниела Дариткова и заместник-председателите на парламента д-р Нигяр Джафер и Явор Нотев и други.

Навършиха се 20 години от радикалната здравна реформа у нас. За това време се проявиха редица проблеми и слабости, с тези думи откри дискусията акад. Дамян Дамянов. В обсъжданията се включиха лекари от професионални обединения, асоциации на болниците, неправителствени организации, които изказаха своето отношение по актуални въпроси, свързани със здравеопазването и медицината.

?

Желанието на организаторите бе да съсредоточат вниманието върху болничното здравеопазване, което е предмет на оживени и болезнени обсъждания през последните месеци. Твърде често акцентът се поставя върху недостига на финансови средства и причините за това. Поради това вниманието бе насочено към  финансирането на болничната помощ, както и надеждата усилията да бъдат съсредоточени не само върху краткосрочни и едноактни действия, а да се посочат и по-дългосрочни, по-радикални и комплексни мерки за стабилизиране на болничното здравеопазване.