/Обява № ЗОП 187-1 / 30.01.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 kV и 20 kV и кабели ниско напрежение в обекти на Българска академия на науките“

Обява № ЗОП 187-1 / 30.01.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 kV и 20 kV и кабели ниско напрежение в обекти на Българска академия на науките“

2018-03-07T16:34:20+00:00вторник, 30 януари 2018|Категории: Профил на купувача|

Преписка идентиф. номер: ЗОП 187 – 1

Дата на създаване: 30.01.2018 г.

Срок за получаване на офертите:

09.02.2018 г. (петък), 17:30 часа.

Съобщението е публикувано на 30.01.2018 г. в 16:00 часа.

Име Размер Дата на добавяне Дата на промяна
Обява № ЗОП 187-1 / 30.01.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП 1.41 mb 30.01.2018 в 15:24 30.01.2018 в 15:24
Обява № ЗОП 187-1 / 30.01.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП 137.73 kb 30.01.2018 в 15:24 30.01.2018 в 15:25
Документация изх. № 63-00-146 / 30.01.2018 г. към Обява № ЗОП 187-1 / 30.01.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП 1.91 mb 30.01.2018 в 15:24 30.01.2018 в 15:26
Документация изх. № 63-00-146 / 30.01.2018 г. към Обява № ЗОП 187-1 / 30.01.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП 1.34 mb 30.01.2018 в 15:24 30.01.2018 в 15:26
Еднолинейна схема на ТП и кабелите в НК - 2 на БАН (Приложение № 1.6) 1.51 mb 30.01.2018 в 15:24 30.01.2018 в 15:27
Еднолинейна схема на ТП и кабелите в НК - 1 на БАН (Приложение № 1.5) 411.18 kb 30.01.2018 в 15:24 30.01.2018 в 15:26
Протокол по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП от работата на конкурсната комисия 2.14 mb 07.03.2018 в 16:35 07.03.2018 в 16:35
Изменение по чл. 194, ал. 2 от ЗОП на утвърден на 02.03.2018 г. Протокол за избор на изпълнител по Обява на БАН № ЗОП 187-1 от 30.01.2018 г. 980.90 kb 05.07.2018 в 13:18 05.07.2018 в 13:19
Договор номер ДУ-52 от 19.07.2018 г. за изпълнение на поръчката 4.07 mb 27.07.2018 в 13:37 27.07.2018 в 13:37
Приложения номер 1 – 5 към Договор номер ДУ-52 от 19.07.2018 г. 7.34 mb 27.07.2018 в 13:38 27.07.2018 в 13:38