/Обява № ЗОП 187-1 / 30.01.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 kV и 20 kV и кабели ниско напрежение в обекти на Българска академия на науките“

Обява № ЗОП 187-1 / 30.01.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 kV и 20 kV и кабели ниско напрежение в обекти на Българска академия на науките“

2018-03-07T16:34:20+00:00 вторник, 30 януари 2018|Категории: Профил на купувача|

Преписка идентиф. номер: ЗОП 187 – 1

Дата на създаване: 30.01.2018 г.

Срок за получаване на офертите:

09.02.2018 г. (петък), 17:30 часа.

Съобщението е публикувано на 30.01.2018 г. в 16:00 часа.