/Обява № ЗОП 187-2 от 19.03.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Ремонт на параден вход, парадно стълбище и заседателна зала 207 в сградата на БАН, гр. София, ул. „15 ноември“ № 1″

Обява № ЗОП 187-2 от 19.03.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Ремонт на параден вход, парадно стълбище и заседателна зала 207 в сградата на БАН, гр. София, ул. „15 ноември“ № 1″

2018-04-05T14:54:58+00:00понеделник, 19 март 2018|Категории: Профил на купувача|

Преписка идентификационен номер: ЗОП 187-2

Дата на създаване: 19.03.2018 г.

 

Срок за получаване на офертите:
04.04.2018 г. (сряда), 17:30 часа.

Съобщението е публикувано на 19.03.2018 г. в 19:47 часа.


Удължен срок за получаване на офертите: 12.04.2018 г. (четвъртък), 17:30 часа.

Публикувано на 05.04.2018 г. в 16:05 часа.