facebook

Обяви и конкурси

Публична защита на дисертационния труд за придобиване на научната и образователна степен „Доктор ” на Андрей Бобев, Кирило-Методиевски научен център при БАН
22 Март 2017
Защита на дисертационен труд в Института по биофизика и биомедицинско инженерство - БАН
21 Март 2017
Институтът по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” - БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент”
21 Март 2017
Институтът за български език “Проф. Любомир Андрейчин” при БАН обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент
21 Март 2017
Институтът по физикохимия - БАН обявява рецензиите и становищата по конкурс за академична длъжност „професор“
21 Март 2017
Конкурс за професор в секция „Обработка на биомедицински сигнали и данни“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство - БАН
20 Март 2017
Защита на дисертационен труд на ас. Георги Георгиев Кошинчанов в Национален институт по метеорология и хидрология при БАН
17 Март 2017
Институтът за етнология фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява рецензиите и становищата по конкурса за заемане на академична длъжност “доцент”
15 Март 2017
Публична защита на дисертационен труд на Станислав Димитров Димитров в Института по информационни и комуникационни технологии
15 Март 2017
Институтът за държавата и правото обявява рецензиите и становищата по конкурса за заемане на академична длъжност „доцент“
10 Март 2017
Покана за кандидатстване за мобилности на докторанти в чужбина с цел обучение и с цел практика по програма „Еразъм+”
07 Март 2017
Процедура за придобиване на научна степен „доктор“ в ИСИР
06 Март 2017
Процедура за придобиване на научна степен в ИСИР
06 Март 2017
Конкурс за награди за млади учени „Професор Марин Дринов” и за най-млади учени „Академик Иван Евстратиев Гешов”
01 Март 2017
Открито заседание за защита на дисертация в ИИКТ-БАН
01 Март 2017
Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в Институт за изследване на обществата и знанието
28 Февруари 2017
Публична защита на Александър Феодоров в Института за литература
28 Февруари 2017
СЕДМА НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“
23 Февруари 2017
Публична защита на дисертационен труд на Кремена Вихренова Колева, редовен докторант в Института по катализ - БАН
22 Февруари 2017
Защита на дисертация в Института за информационни и комуникационни технологии-БАН
22 Февруари 2017
Конкурс на БТПП за иновативен проект и иновативно предприятие за 2016 г
21 Февруари 2017
Публична защита на Светла Колева в Института за изследване на обществата и знанието
21 Февруари 2017
ИДП при БАН обявява конкурси за заемане на академични длъжности „доцент“ и „главен асистент“ по професионално направление 3.6. Право
20 Февруари 2017
Защита на дисертационен труд на Вяра Попова в Института за изследване на обществата и знанието
20 Февруари 2017
Открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на ас. Мария Матракова, ИЕЕС-БАН
16 Февруари 2017
Защита на дисертационен труд на Нора Ангелова, редовен докторант в секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
10 Февруари 2017
Институтът по електроника при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”
09 Февруари 2017
Заседание на Научно жури за присъждане на академична длъжност „професор” в Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика при БАН на Стойко Гюров
08 Февруари 2017
Oткрито заседание на журито за защита на дисертационен труд на на Александър Цанев, ИОНХ при БАН
07 Февруари 2017
Oткрито заседание за защита на дисертационен труд на Роберт Ценков, Институт по математика и информатика - БАН
07 Февруари 2017