Обяви и конкурси

Конкурс за главен асистент в Института по електроника

понеделник, 19 август 2019 |Коментарите са изключени за Конкурс за главен асистент в Института по електроника

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Физика на вълновите процеси” за нуждите на лаборатория „Лазерни [...]

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурси по две национални научни програми

понеделник, 5 август 2019 |Коментарите са изключени за Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурси по две национални научни програми

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в конкурси по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ) и  Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие [...]

Процедура за избор на директор на Институт по електрохимия и енергийни системи

четвъртък, 1 август 2019 |Коментарите са изключени за Процедура за избор на директор на Институт по електрохимия и енергийни системи

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по електрохимия и енергийни системи […]

Българската академия на науките обявява две свободни позиции за длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“

сряда, 31 юли 2019 |Коментарите са изключени за Българската академия на науките обявява две свободни позиции за длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“

Българската академия на науките обявява две свободни позиции за длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“, чийто основни функции ще бъдат насочени към изготвяне и поддържане на вътрешно-ведомствена документация и информация, процесуално представителство по съдебни дела [...]

Конкурс за главен асистент в секция „Липид-белтъчни взаимодействия“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН

петък, 26 юли 2019 |Коментарите са изключени за Конкурс за главен асистент в секция „Липид-белтъчни взаимодействия“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, за [...]

Конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент – ИЕФЕМ

понеделник, 22 юли 2019 |Коментарите са изключени за Конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент – ИЕФЕМ

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност главен асистент: в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология [...]

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“

четвъртък, 18 юли 2019 |Коментарите са изключени за Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява   конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Физика на вълновите процеси” за нуждите на лаборатория „Мултифункционални [...]

Конкурси за главни асистенти в ИОНХ – БАН

сряда, 17 юли 2019 |Коментарите са изключени за Конкурси за главни асистенти в ИОНХ – БАН

Институтът по обща и неорганична химия на БАН - София обявява конкурси за главни асистенти – петима: един по професионално направление 4.2. Химически науки (теоретична химия) за лаборатория „Теоретична и изчислителна химия”, един по професионално [...]

Конкурс за главен асистент в ИМИ – БАН

сряда, 17 юли 2019 |Коментарите са изключени за Конкурс за главен асистент в ИМИ – БАН

Институтът по математика и информатика при БАН (ИМИ-БАН) – София обявява конкурс за „главен асистент“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност [...]

Конкурси в ИМИ – БАН

понеделник, 8 юли 2019 |Коментарите са изключени за Конкурси в ИМИ – БАН

Институтът по математика и информатика при БАН (ИМИ-БАН) – София обявява конкурси за: - „професор“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математически анализ (Специални [...]

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за главен асистент

петък, 5 юли 2019 |Коментарите са изключени за Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за главен асистент

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика); със срок за подаване на документите -  2 месеца от обнародването в [...]

Конкурс за главен асистент в секция „Фотовъзбудими мембрани“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

четвъртък, 4 юли 2019 |Коментарите са изключени за Конкурс за главен асистент в секция „Фотовъзбудими мембрани“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, за [...]

Управителният съвет на Българска академия на науките Обявява процедура за избор на директор на Единен център за иновации

петък, 28 юни 2019 |Коментарите са изключени за Управителният съвет на Българска академия на науките Обявява процедура за избор на директор на Единен център за иновации

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Обявява процедура за избор на директор на общоакадемично помощно звено ЕДИНЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ Изисквания към кандидатите за директор на Единен център за иновации - БАН: висше образование, [...]

Заседание на научното жури за присъждане на научна степен “доктор” на Петър Керкелов от ИИзкИ – БАН

петък, 28 юни 2019 |Коментарите са изключени за Заседание на научното жури за присъждане на научна степен “доктор” на Петър Керкелов от ИИзкИ – БАН

Институтът за изследване на изкуствата на БАН ще проведе на 15.07.2019 г. от 13 ч. в заседателна зала 1, ул. Кракра 21, публична защита на дисертационния труд "Фолклорно-песенна орнаментика и съвременна композиторска практика (нотационни проблеми [...]

Процедура за избор на директор на Национален природонаучен музей

четвъртък, 27 юни 2019 |Коментарите са изключени за Процедура за избор на директор на Национален природонаучен музей

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Национален природонаучен музей […]

Открито заседание на научно жури в ИФТТ

сряда, 26 юни 2019 |Коментарите са изключени за Открито заседание на научно жури в ИФТТ

Институтът по физика на твърдото тяло при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ съобщават, че на 9 юли 2019 г. (вторник) от 11.00 часа в зала 300 на ИФТТ-БАН, [...]

Защита на дисертационен труд на ас. Костадинка Сезанова от ИОНХ – БАН

понеделник, 24 юни 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на ас. Костадинка Сезанова от ИОНХ – БАН

Институтът по обща и неорганична химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 23 юли 2019 г. от 11.00 часа в залата на ул. „акад. Г. [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕ – БАН

четвъртък, 13 юни 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕ – БАН

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕ - БАН Институтът по електроника при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на [...]

Защита на дисертация на Виктор Сендеров, ИИКТ – БАН

четвъртък, 13 юни 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертация на Виктор Сендеров, ИИКТ – БАН

На 27.06.2019 г., от 16:30 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за  защита на дисертацията „The open biodiversity knowledge [...]

Защита на дисертация на на Богомил Попов, ИИКТ – БАН

сряда, 12 юни 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертация на на Богомил Попов, ИИКТ – БАН

На 25.06.2019 г., от 10:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Високотемпературна обработка на [...]

Защита на дисертационен труд на ГЕОРГИ РАШКОВ, докторант на самостоятелна подготовка в секция „Фотовъзбудими мембрани“ в ИБФБМИ – БАН

понеделник, 10 юни 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на ГЕОРГИ РАШКОВ, докторант на самостоятелна подготовка в секция „Фотовъзбудими мембрани“ в ИБФБМИ – БАН

Защитата на дисертационния труд на Георги Димитров Рашков, докторант на самостоятелна подготовка в секция „Фотовъзбудими мембрани“ с научен ръководител проф. д-р Емилия Апостолова, на тема „Възможности за приложение на фотосинтетичните мембрани като биорецептор за регистрация [...]

Защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

понеделник, 3 юни 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на физик Светлана Христова Христова Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 20.06.2019 г. от 16.00 [...]

Публична защита на дисертационен труд на Христо Светославов Симеонов

четвъртък, 30 май 2019 |Коментарите са изключени за Публична защита на дисертационен труд на Христо Светославов Симеонов

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 11 юни 2019 г. (вторник) от 12.00 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ [...]

Конкурс за награда „Богдан Куртев”

четвъртък, 30 май 2019 |Коментарите са изключени за Конкурс за награда „Богдан Куртев”

Институтът по органична химия с Център по фитохимия-БАН (ИОХЦФ-БАН) обявява конкурс за награда „Акад. Богдан Куртев” за научно постижение на български учен в областта на органичната химия за периода 2017-2019 г. Срокът за подаване на [...]