Обяви и конкурси

Заседание на Научно жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” на Валентин Красимиров Воскресенски

понеделник, 23 март 2020 |Коментарите са изключени за Заседание на Научно жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” на Валентин Красимиров Воскресенски

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 15 април 2020 г. (сряда) от 14:00 ч. в [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

петък, 13 март 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 26.03.2020 г. (четвъртък), от 14:00 ч. в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База  1, [...]

Защита на дисертационен труд в Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София

сряда, 11 март 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд в Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" съобщават, че на 25 март 2020 г. (сряда) от 11.30 часа в заседателна [...]

Заседание на Научно жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” на Мина Христова

вторник, 10 март 2020 |Коментарите са изключени за Заседание на Научно жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” на Мина Христова

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 9 април 2020 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в [...]

Защита на дисертационен труд на тема „Дистанционно управляем апарат за подводно изследване на шелфа” на инж. Константин Щерев

понеделник, 9 март 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на тема „Дистанционно управляем апарат за подводно изследване на шелфа” на инж. Константин Щерев

Институтът по океанология при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” съобщават, че на 24 март 2020 г. от 14.00  ч. в Заседателната зала на Института по океанология, гр. Варна, Ул. „Първи май”, [...]

Публична защита в Института по микробиология “Стефан Ангелов” – БАН

петък, 6 март 2020 |Коментарите са изключени за Публична защита в Института по микробиология “Стефан Ангелов” – БАН

Институтът по микробиология "Стефан Ангелов" - БАН ще проведе на 27.03.2020 г. от 13 ч. в заседателна зала на Института, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 26,  публична защита на дисертационния труд “Молекулярно-биологични изследвания на нови бактериални гликозид-хидролази [...]

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „Асистент, човешки ресурси“ в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“

петък, 6 март 2020 |Коментарите са изключени за Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „Асистент, човешки ресурси“ в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“

Българска академия на науките обявява едно свободно място за длъжността „Асистент, човешки ресурси“ с код по НКПД 4416-2002 в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“, чийто основни функции ще бъдат насочени към изготвяне на документи [...]

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността “Старши експерт” в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация

четвъртък, 5 март 2020 |Коментарите са изключени за Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността “Старши експерт” в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността "Старши експерт" в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: - участва в дейностите по [...]

Защита на дисертационен труд на Нона Петкова от Институт за изследване на изкуствата на БАН

четвъртък, 5 март 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на Нона Петкова от Институт за изследване на изкуствата на БАН

Институтът за изследване на изкустват на БАН ще проведе на 18.03.2020 г. от 11 ч. в заседателна зала 1, ул. Кракра 21, публична защита на дисертационния труд "Обкови на напрестолни евангелия от българските земи (ХVІ [...]

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността “Главен експерт” в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация

вторник, 3 март 2020 |Коментарите са изключени за Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността “Главен експерт” в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността "Главен експерт" в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: - организира и отговаря за [...]

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“

понеделник, 2 март 2020 |Коментарите са изключени за Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“

Българската академия на науките обявява една свободна позиция за длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“ Българска академия на науките обявява една свободни позиция за длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“, чийто основни функции ще бъдат [...]

Конкурс за професор в секция „QSAR и молекулно моделиране“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

петък, 28 февруари 2020 |Коментарите са изключени за Конкурс за професор в секция „QSAR и молекулно моделиране“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София обявява конкурс за професор в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Приложение на принципите [...]

Процедура за избор на директор на Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив

петък, 28 февруари 2020 |Коментарите са изключени за Процедура за избор на директор на Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив […]

Защита на дисертационен труд на тема „Е-фасилитатор” на Монка Коцева от ИМИ – БАН

сряда, 26 февруари 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на тема „Е-фасилитатор” на Монка Коцева от ИМИ – БАН

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 12 март 2020 г. от 11.00  ч. в Заседателната зала на Института по математика [...]

Защита на дисертационен труд на НИЯ ЗЛАТКОВА ПЕТРОВА, задочен докторант в секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ в ИБФБМИ на БАН

сряда, 26 февруари 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на НИЯ ЗЛАТКОВА ПЕТРОВА, задочен докторант в секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ в ИБФБМИ на БАН

Защитата на дисертационния труд на Ния Златкова Петрова, задочен докторант в секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ с научен ръководител проф. д-р Сашка Крумова и научен консултант проф. Стефка Танева, дбн, на тема „Структурна стабилност и [...]

Ученическият институт на БАН обявява прием на проекти за участие в Ученическа научна сесия’2020

понеделник, 24 февруари 2020 |Коментарите са изключени за Ученическият институт на БАН обявява прием на проекти за участие в Ученическа научна сесия’2020

Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН) обявява прием на ученически разработки и произведения за своята 7-ма Ученическа научна сесия (УНС). Тя ще се проведе през месец ноември 2020 година, а крайният срок за [...]

Защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

сряда, 12 февруари 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на докторант Свободан Александров Александров Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 05.03.2020 г. от 16.00 [...]

Конкурс «Моята теза в 180 секунди»

понеделник, 10 февруари 2020 |Коментарите са изключени за Конкурс «Моята теза в 180 секунди»

За трета поредна година, Университетската агенция на Франкофонията и Френският институт в България организират българско издание на конкурса « Моята теза в 180 секунди ». Целта на конкурса е да даде възможност на настоящи или защитили през [...]

Защита на докторска степен на Веселина Мирева от Институт за изследване на изкуствата на БАН

петък, 7 февруари 2020 |Коментарите са изключени за Защита на докторска степен на Веселина Мирева от Институт за изследване на изкуствата на БАН

Институтът за изследване на изкуствата на БАН ще проведе на 25.02.2020 г. от 11 ч. в заседателна зала 1, ул. Кракра 21 публична защита на дисертационния труд "Хартията в архитектурата. Тенденции и иновации " за [...]

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ ЗА МОБИЛНОСТИ В ЧУЖБИНА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

петък, 7 февруари 2020 |Коментарите са изключени за ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ ЗА МОБИЛНОСТИ В ЧУЖБИНА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

Кандидатите за обучение, които имат за цел посещаване на курсове са с предимство. Докторантите получават статут на Еразъм студент и са освободени от плащането на академични такси в приемащия университет. БАН признава получените кредити за [...]

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА МОБИЛНОСТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА АКАД. 2020-2021

петък, 7 февруари 2020 |Коментарите са изключени за ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА МОБИЛНОСТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА АКАД. 2020-2021

Уведомяваме Ви, че е отворена покана за кандидатстване за мобилности с цел изнасяне на лекции (8 ч за седмица) и с цел обучение (административните служители имат предимство). Отпуска се финансиране със средства на ЕК, което [...]

Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация

петък, 7 февруари 2020 |Коментарите са изключени за Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация

Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: - организира и отговаря за дейността по [...]

Международна научна конференция “Materials, Imaging Methods and Applications” (MIMA2020)

вторник, 4 февруари 2020 |Коментарите са изключени за Международна научна конференция “Materials, Imaging Methods and Applications” (MIMA2020)

Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски” (ИОМТ-БАН) организира Международна научна конференция “Materials, Imaging Methods and Applications” (MIMA2020) по повод 10-ата годишнина от основаването си. Конференцията ще се проведе от 6 до 10 [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

понеделник, 3 февруари 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 17.02.2020 г. (понеделник) от 14:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 3, [...]