Обяви и конкурси

Институтът по математика и информатика обявява свободно място за старши сътрудник по програма “Вихрен”

сряда, 3 юни 2020 |Коментарите са изключени за Институтът по математика и информатика обявява свободно място за старши сътрудник по програма “Вихрен”

Институтът по математика и информатика обявява свободно място за старши сътрудник към проект “Categorical Kaehler Geometry and Applications” (CKGA)  по национална научна програма „Вихрен“. Повече информация може да намерите на  https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/528433

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ ЗА МОБИЛНОСТИ В ЧУЖБИНА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

вторник, 2 юни 2020 |Коментарите са изключени за ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ ЗА МОБИЛНОСТИ В ЧУЖБИНА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

Докторантите получават статут на Еразъм студент и са освободени от плащането на академични такси в приемащия университет. Кандидатите за обучение, които имат за цел посещаване на курсове са с предимство. БАН признава получените кредити за [...]

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА МОБИЛНОСТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА АКАД. 2020-2021

вторник, 2 юни 2020 |Коментарите са изключени за ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА МОБИЛНОСТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА АКАД. 2020-2021

Уведомяваме Ви, че е отворена покана за кандидатстване за мобилности с цел изнасяне на лекции (8 ч за седмица) и с цел обучение (административните служители имат предимство). Отпуска се финансиране със средства на ЕК, което [...]

Защита на дисертационен труд на Петър Данев, Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН

вторник, 2 юни 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на Петър Данев, Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 17.06.2020г. (сряда) от 14:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” [...]

Съобщение за промяна в обява за публична защита на дисертационен труд на Надежда Славчева, публикувана на сайта на БАН на 01.04.2020 г.

вторник, 2 юни 2020 |Коментарите са изключени за Съобщение за промяна в обява за публична защита на дисертационен труд на Надежда Славчева, публикувана на сайта на БАН на 01.04.2020 г.

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават за следната промяна в обявените на 12.03.2020 г. на интернет страницата на Института дата и място [...]

Защита на дисертацияна на Стоян Михов, ИИКТ-БАН

понеделник, 1 юни 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертацияна на Стоян Михов, ИИКТ-БАН

На 18.06.2020 г., от 14:00 ч., в зала 2 (сутерен) на бл. 25А на  ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на  научното жури за защита на дисертацията „Крайни автомати,  преобразуватели и [...]

ИЕФЕМ – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“

понеделник, 1 юни 2020 |Коментарите са изключени за ИЕФЕМ – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология [...]

Защита на дисертационен труд на Жанета Златева, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН

понеделник, 1 юни 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на Жанета Златева, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 18 юни (четвъртък) 2020 г. от 11 часа в Големия салон на [...]

Защита на дисертационен труд на Тодор Лазаров,Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН

понеделник, 1 юни 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на Тодор Лазаров,Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 19 юни (петък) 2020 г. от 14 часа в Големия салон на [...]

Публична защита на Станимир Панчев Трифонов в Института за държавата и правото при БАН

петък, 22 май 2020 |Коментарите са изключени за Публична защита на Станимир Панчев Трифонов в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 05 юни 2020 г. (петък) от 15.00 часа в заседателната зала на ИДП – [...]

Публична защита на Манол Иванов Асенов в Института за държавата и правото при БАН

петък, 22 май 2020 |Коментарите са изключени за Публична защита на Манол Иванов Асенов в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 05 юни 2020 г. (петък) от 13.00 часа в заседателната зала на ИДП – [...]

Публична защита на Кристина Владимирова Чутуркова в Института за държавата и правото при БАН

петък, 22 май 2020 |Коментарите са изключени за Публична защита на Кристина Владимирова Чутуркова в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 05 юни 2020 г. (петък) от 11.00 часа в заседателната зала на ИДП – [...]

Защита на дисертационен труд на Валентин Красимиров Воскресенски в ИЕФЕМ – БАН

петък, 22 май 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на Валентин Красимиров Воскресенски в ИЕФЕМ – БАН

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 3 юни 2020 г. от 14:00 ч. в зала [...]

Защита на дисертационен труд на Мина Чавдарова Христова в ИЕФЕМ – БАН

петък, 22 май 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на Мина Чавдарова Христова в ИЕФЕМ – БАН

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 2 юни 2020 г. от 14:30 ч. в зала [...]

Защита на дисертационен труд в Института по математика и информатика

сряда, 20 май 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд в Института по математика и информатика

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 9 юни 2020 г. от 10.30  ч. в Заседателната зала на Института по математика [...]

Заседание на научно жури в Института по математика и информатика

сряда, 20 май 2020 |Коментарите са изключени за Заседание на научно жури в Института по математика и информатика

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 8 юни 2020 г. от 11.00  ч. в Заседателната зала на Института по математика [...]

Защита на дисертационен труд на Лъчезар Якимов, ИБЕИ – БАН

вторник, 19 май 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на Лъчезар Якимов, ИБЕИ – БАН

Откритото заседание на Научното жури, отложено поради епидемиологичната обстановка в страната, за защита на дисертационен труд на тема: "Оценка на оксидативния стрес и индикаторния потенциал на биологичния отговор на черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam. като [...]

Защита на дисертационен труд на  Людмила Лозанова, ИБЕИ-БАН

вторник, 19 май 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на  Людмила Лозанова, ИБЕИ-БАН

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН обявява, че на 28.05.2020 г. (четвъртък), 10:00 ч. ще се проведе открито заседание чрез конферентна връзка на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Роля [...]

Заседание на научно жури в ИМИ – БАН

вторник, 19 май 2020 |Коментарите са изключени за Заседание на научно жури в ИМИ – БАН

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 2 юни 2020 г. от 16.00  ч. в Заседателната зала на Института по математика [...]

Заседание на научно жури за присъждане на научна степен “доктор на науките” в ИФРГ – БАН

понеделник, 18 май 2020 |Коментарите са изключени за Заседание на научно жури за присъждане на научна степен “доктор на науките” в ИФРГ – БАН

Институтът по физиология на растенията и генетика – БАН  и Научното жури съобщават, че на 21-ви май 2020 г. (четвъртък) от  14:30 ч в заседателната зала на ИФРГ-БАН ще се проведе публична защита на дисертационния [...]

Заседание на научно жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в ИОНХ

четвъртък, 14 май 2020 |Коментарите са изключени за Заседание на научно жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в ИОНХ

Институтът по обща и неорганична химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 03 юни 2020 г. от 14.00 часа в залата на ул. „акад. Г. [...]

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността “Главен експерт” в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация

сряда, 13 май 2020 |Коментарите са изключени за Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността “Главен експерт” в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността "Главен експерт" в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: - организира и отговаря за [...]

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността “Старши експерт” в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация

сряда, 13 май 2020 |Коментарите са изключени за Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността “Старши експерт” в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността "Старши експерт" в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: - участва в дейностите по [...]

Защити на дисертационни трудове за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в Институт за гората – БАН

вторник, 12 май 2020 |Коментарите са изключени за Защити на дисертационни трудове за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в Институт за гората – БАН

Институтът за гората при БАН обявява, че на 15.05.2020 г. (петък) от 11:00 ч. в зала "акад. Борис Стефанов", ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема "Оценка на факторите на риска от ерозия във [...]