Обяви и конкурси

Българската академия на науките обявява свободно работно място за младши експерт в отдел ”Международна дейност, оперативни програми и проекти”

сряда, 16 октомври 2019 |Коментарите са изключени за Българската академия на науките обявява свободно работно място за младши експерт в отдел ”Международна дейност, оперативни програми и проекти”

БАН-Администрация обявява свободно работно място за младши експерт в отдел ”Международна дейност, оперативни програми и проекти” Изисквания: висше образование (филология, международни отношения, публична администрация и др.), опит в областта на международната дейност, минимум едногодишен стаж. [...]

Фондация Карол Знание обявява конкурс за годишна докторантска стипендия

понеделник, 14 октомври 2019 |Коментарите са изключени за Фондация Карол Знание обявява конкурс за годишна докторантска стипендия

Фондация Карол Знание обявява конкурс за годишната докторантска стипендия в размер на 8000 лв. […]

Oткрито заседание на Научно жури за защита на дисертационен труд в НАЦИОНАЛНИЯ ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ

понеделник, 7 октомври 2019 |Коментарите са изключени за Oткрито заседание на Научно жури за защита на дисертационен труд в НАЦИОНАЛНИЯ ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ

Националният природонаучен музей при БАН и Научното жури за присъждане на научната степен „доктор на науките” съобщават, че на 10.10.2019 г. от 14.00  ч. в заседателната зала на Националния природонаучен музей, бул. „Цар Освободител”  № [...]

Конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство

понеделник, 30 септември 2019 |Коментарите са изключени за Конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН (ИБФБМИ–БАН) съобщава, че във връзка с конкурса за академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, [...]

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на химик Миглена Цветкова Пешова

петък, 27 септември 2019 |Коментарите са изключени за Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на химик Миглена Цветкова Пешова

Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 17.10.2019 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното [...]

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на докторант Мартин Любенов Георгиев

петък, 27 септември 2019 |Коментарите са изключени за Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на докторант Мартин Любенов Георгиев

Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 24.10.2019 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното [...]

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ – БАН обявява три конкурса за академична длъжност главен асистент

четвъртък, 26 септември 2019 |Коментарите са изключени за Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ – БАН обявява три конкурса за академична длъжност главен асистент

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент – 3 броя в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност „Електрохимия (вкл. химични източници на ток)“ [...]

Защита на дисертация на маг. Даниел Йорданов Радев в Института по роботика – БАН

петък, 20 септември 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертация на маг. Даниел Йорданов Радев в Института по роботика – БАН

Защитата на дисертацията на маг. Даниел Йорданов Радев, докторант в редовна форма на обучение в ИР-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по Област: 5. Технически науки, Професионално направление: 5.2. Електротехника, Електроника, Автоматика, [...]

Научна конференция „Черно море като литературно и културно пространство (2): Народи и общности“

петък, 20 септември 2019 |Коментарите са изключени за Научна конференция „Черно море като литературно и културно пространство (2): Народи и общности“

Институтът за литература при БАН, Катедрата по романистика на Софийския университет Св. Климент Охридски, Университетът Илия Чавчавадзе в Тбилиси, Университетът Екс-Марсилия и Националният институт за езиците и културите на Изтока (Париж) организират на 30 март [...]

Конкурс за награда „Богдан Куртев”

сряда, 18 септември 2019 |Коментарите са изключени за Конкурс за награда „Богдан Куртев”

  Институтът по органична химия с Център по фитохимия - БАН  (ИОХЦФ-БАН) удължава  срока за подаване на документи в конкурса за награда „Акад. Богдан Куртев” за научно постижение на български учен в областта на органичната [...]

Защита на дисертационен труд на Весела Петрова, ИЕМПАМ – БАН

вторник, 17 септември 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на Весела Петрова, ИЕМПАМ – БАН

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София на Весела Петрова Институтът по експериментална морфология, патология и [...]

Процедура за избор на директор на Кирило-Методиевски научен център

понеделник, 16 септември 2019 |Коментарите са изключени за Процедура за избор на директор на Кирило-Методиевски научен център

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Кирило-Методиевски научен център […]

Процедура за избор на директор на Институт по физика на твърдото тяло

понеделник, 16 септември 2019 |Коментарите са изключени за Процедура за избор на директор на Институт по физика на твърдото тяло

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по физика на твърдото тяло […]

Процедура за избор на директор на Институт по физикохимия

понеделник, 16 септември 2019 |Коментарите са изключени за Процедура за избор на директор на Институт по физикохимия

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по физикохимия […]

Процедура за избор на директор на Институт по катализ

понеделник, 16 септември 2019 |Коментарите са изключени за Процедура за избор на директор на Институт по катализ

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по катализ […]

Процедура за избор на директор на Институт по микробиология

понеделник, 16 септември 2019 |Коментарите са изключени за Процедура за избор на директор на Институт по микробиология

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по микробиология […]

Процедура за избор на директор на Институт по минералогия и кристалография

понеделник, 16 септември 2019 |Коментарите са изключени за Процедура за избор на директор на Институт по минералогия и кристалография

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по минералогия и кристалография […]

Защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

четвъртък, 12 септември 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на химик Василена Иванова Карабожикова   Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 03.10.2019 г. от [...]

Конкурс за формиране на Малки учебно-изследователски общности

сряда, 11 септември 2019 |Коментарите са изключени за Конкурс за формиране на Малки учебно-изследователски общности

През учебната 2019 – 2020 г. Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) ще формира  и финансира, на конкурсен принцип, 15 Малки учебно-изследователски общности (МУИО). Девет от общностите ще бъдат от областта на естествените науки, технологиите, инженерството [...]

Защита на научна степен “доктор” на Дилян Чавдаров Корсемов от ИИКТ – БАН

вторник, 10 септември 2019 |Коментарите са изключени за Защита на научна степен “доктор” на Дилян Чавдаров Корсемов от ИИКТ – БАН

На 25.09.2019 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Модели и алгоритми [...]

Открито заседание на научно жури за публична защита на дисертационен труд на Калин Каменов Маринов от ИЯИЯЕ – БАН

понеделник, 2 септември 2019 |Коментарите са изключени за Открито заседание на научно жури за публична защита на дисертационен труд на Калин Каменов Маринов от ИЯИЯЕ – БАН

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 16.09.2019г. (понеделник) от 13:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” [...]

Защита на докторска степен Никола Николаев Съботинков от ИИКТ – БАН

понеделник, 2 септември 2019 |Коментарите са изключени за Защита на докторска степен Никола Николаев Съботинков от ИИКТ – БАН

На 16.09.2019 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Изследване и управление [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

петък, 30 август 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 12.09.2019 г. (четвъртък) от 14.00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, [...]

Институтът за исторически изследвания – БАН  обявява пет конкурса за заемане на академични длъжности

сряда, 28 август 2019 |Коментарите са изключени за Институтът за исторически изследвания – БАН  обявява пет конкурса за заемане на академични длъжности

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление 2.2. История и  археология, научна специалност „История на България“ („Политическа дейност на българската възрожденска емиграция“) [...]