Обяви и конкурси

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

четвъртък, 23 януари 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 05.02.2020 г. (сряда), от 14:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, [...]

Процедура за избор на директор на Институт физикохимия

понеделник, 20 януари 2020 |Коментарите са изключени за Процедура за избор на директор на Институт физикохимия

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт физикохимия […]

Защита на докторска степен на Цветомила Лазарова-Кюлева от ИОНХ – БАН

понеделник, 20 януари 2020 |Коментарите са изключени за Защита на докторска степен на Цветомила Лазарова-Кюлева от ИОНХ – БАН

Институтът по обща и неорганична химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 05 февруари 2020 г. от 14.00 часа в залата на ул. „акад. Г. [...]

Процедура за избор на директор на Институт за български език

понеделник, 13 януари 2020 |Коментарите са изключени за Процедура за избор на директор на Институт за български език

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за български език […]

ИДП – БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“ по професионално направление 3.6. Право

вторник, 7 януари 2020 |Коментарите са изключени за ИДП – БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“ по професионално направление 3.6. Право

Институтът за държавата и правото на БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право за главен асистент - един, по [...]

Защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на Васил Димитров Бъчваров

понеделник, 6 януари 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на Васил Димитров Бъчваров

Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 23.01.2020 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще [...]

Процедура за избор на директор на Националния природонаучен музей

понеделник, 6 януари 2020 |Коментарите са изключени за Процедура за избор на директор на Националния природонаучен музей

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Националния природонаучен музей […]

Защита на дисертационен труд в ИОМТ-БАН

петък, 3 януари 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд в ИОМТ-БАН

Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 14 януари 2020 г. oт 11:00 ч. в залата на ИОМТ-БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури [...]

Институтът по математика и информатика на БАН обявява три конкурса

понеделник, 16 декември 2019 |Коментарите са изключени за Институтът по математика и информатика на БАН обявява три конкурса

Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурси за: професор: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика (Информационно [...]

Две докторски защити в ИИКТ – БАН

сряда, 4 декември 2019 |Коментарите са изключени за Две докторски защити в ИИКТ – БАН

На 19.12.2019 г., от 11:30 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Изследване на модели [...]

Обяви за конкурси за асистенти и главен асистент в ИИстИ

сряда, 4 декември 2019 |Коментарите са изключени за Обяви за конкурси за асистенти и главен асистент в ИИстИ

Институтът за исторически изследвания при БАН, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Нова и най-нова обща история“ („Американската публична дипломация след Втората световна война“) [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

вторник, 3 декември 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 18.12.2019 г. (сряда) от 14.00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 2, [...]

Процедура за избор на директор на Институт по полимери

понеделник, 2 декември 2019 |Коментарите са изключени за Процедура за избор на директор на Институт по полимери

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по полимери […]

Процедура за избор на директор на Институт по обща и неорганична химия

понеделник, 2 декември 2019 |Коментарите са изключени за Процедура за избор на директор на Институт по обща и неорганична химия

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по обща и неорганична химия […]

Процедура за избор на директор на Институт по електроника

понеделник, 2 декември 2019 |Коментарите са изключени за Процедура за избор на директор на Институт по електроника

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по електроника […]

Процедура за избор на директор на Институт за икономически изследвания

понеделник, 2 декември 2019 |Коментарите са изключени за Процедура за избор на директор на Институт за икономически изследвания

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за икономически изследвания […]

Конкурс за иновации на БТПП

сряда, 27 ноември 2019 |Коментарите са изключени за Конкурс за иновации на БТПП

Стартира седмото издание на конкурса за иновации на БТПП. Три са основните категории  „Най-добър иновативен проект за 2019 г.“; „Най-успешно иновативно предприятие“ и „Най-перспективен иновативен старт ъп“. В седмото издание се учредява нова категория: „Най-перспективен [...]

Публична защита на дисертационен труд на Вани Танкова, ИФТТ – БАН

четвъртък, 21 ноември 2019 |Коментарите са изключени за Публична защита на дисертационен труд на Вани Танкова, ИФТТ – БАН

Институтът по физика на твърдото тяло при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ съобщават, че на 5 декември 2019 г. (четвъртък) от 11.00 часа в зала 300 на ИФТТ [...]

ИМИ – БАН обявява конкурс за главен асистент

сряда, 20 ноември 2019 |Коментарите са изключени за ИМИ – БАН обявява конкурс за главен асистент

Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни [...]

Публична защита на Ваня Илиева Илиева в Института за държавата и правото на БАН

вторник, 19 ноември 2019 |Коментарите са изключени за Публична защита на Ваня Илиева Илиева в Института за държавата и правото на БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 16 декември 2019 г. (понеделник) от 16.00 часа в заседателната зала на ИДП – [...]

Публична защита на Александрина Пламенова Дончева в Института за държавата и правото на БАН

вторник, 19 ноември 2019 |Коментарите са изключени за Публична защита на Александрина Пламенова Дончева в Института за държавата и правото на БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 03 декември 2019 г. (вторник) от 15.30 часа в заседателната зала на ИДП – [...]

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „ВЪТРЕШЕН – ОДИТОР”

четвъртък, 14 ноември 2019 |Коментарите са изключени за Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „ВЪТРЕШЕН – ОДИТОР”

БАН-Администрация обявява свободно работно място за длъжността „ВЪТРЕШЕН - ОДИТОР” в отдел „Вътрешен одит” към Българска академия на науките. I. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: 1. Висше образование [...]

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „СТАЖАНТ – ОДИТОР”

четвъртък, 14 ноември 2019 |Коментарите са изключени за Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „СТАЖАНТ – ОДИТОР”

БАН-Администрация обявява свободно работно място за длъжността „СТАЖАНТ - ОДИТОР” в отдел „Вътрешен одит” към Българска академия на науките. I. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: 1. Висше образование [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в ИЕЕС

сряда, 13 ноември 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в ИЕЕС

Институтът по Електрохимия и Енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 26.11.2019 г. от 11:00 часа в залата на ИЕЕС - БАН, ул. Акад. [...]