/Обяви и конкурси
Обяви и конкурси2018-11-22T16:19:03+00:00

Обяви и конкурси

Защита на докторска дисертация на Бистра Захариева от ИИКТ – БАН

вторник, 12 февруари 2019|Коментарите са изключени за Защита на докторска дисертация на Бистра Захариева от ИИКТ – БАН

На 26.02.2019 г. от 15 часа, в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интелигентни методи за [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕ – БАН

понеделник, 21 януари 2019|Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕ – БАН

Институтът по електроника при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 13.02.2019 г. (сряда) от 14,00 часа в зала 301  на ИЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” 72, София ще [...]

Публична защита на дисертационен труд в Института за изследване на изкуствата

понеделник, 21 януари 2019|Коментарите са изключени за Публична защита на дисертационен труд в Института за изследване на изкуствата

Институтът за изследване на изкуствата - БАН ще проведе на 05.02.2019 г. от 11 ч. в заседателна зала 1, ул. Кракра 21, публична защита на дисертационния труд Многогласни Богородични песнопения в творчеството на български и [...]

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на асистент Рени Андреева

сряда, 16 януари 2019|Коментарите са изключени за Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на асистент Рени Андреева

Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 07.02.2019 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в Институт по електрохимия и енергийни системи

понеделник, 14 януари 2019|Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в Институт по електрохимия и енергийни системи

Институтът по Електрохимия и енергийни системи на БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 31.01.2019 г. от 11.00 часа в залата на ИЕЕС - БАН, ул. Акад. [...]

Защита на дисертационен труд в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

понеделник, 14 януари 2019|Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Защитата на дисертационния труд на Константин Владимиров Добрев, редовен докторант в секция „Фотовъзбудими мембрани“ с научен ръководител проф. д-р Антоанета Попова и научен консултант проф. д-р Мая Величкова, на тема „Промени в ефективността на фотосинтетичните [...]

Институтът за държавата и правото обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“

четвъртък, 10 януари 2019|Коментарите са изключени за Институтът за държавата и правото обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“

Институтът за държавата и правото на БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право за главен асистент: един, по Международно [...]

Стартира шестото издание на “Конкурса за Иновации” на БТТП

вторник, 8 януари 2019|Коментарите са изключени за Стартира шестото издание на “Конкурса за Иновации” на БТТП

По решение на Общото събрание на Съвета по иновации при БТПП ще се проведе шестото издание на конкурса за Иновации през април месец тази година. Номинираните ще се борят за призовото място в две основни [...]

Фонд „Научни изследвания“ гостува на Център за обучение – БАН

вторник, 8 януари 2019|Коментарите са изключени за Фонд „Научни изследвания“ гостува на Център за обучение – БАН

Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН организира за докторантите и младите учени от БАН семинар на тема Фонд „Научни изследвания“ гостува на Център за обучение – БАН с лектор проф. дхн [...]

Конкурс за доцент на НИГГГ – БАН

четвъртък, 20 декември 2018|Коментарите са изключени за Конкурс за доцент на НИГГГ – БАН

Националният институт по геофизика, геодезия и география -  БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност доцент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност „Икономическа и социална география” (география на туризма) за нуждите на [...]

Заседание на научното жури за присъждане на ОНС “доктор” на Венета Христова Христова (Йосифова) от ИИКТ-БАН

сряда, 5 декември 2018|Коментарите са изключени за Заседание на научното жури за присъждане на ОНС “доктор” на Венета Христова Христова (Йосифова) от ИИКТ-БАН

На 18.12.2018 г., от 10:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи и средства [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на филологическите науки” в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН на проф. д-р Анна Чолева-Димитрова

понеделник, 3 декември 2018|Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на филологическите науки” в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН на проф. д-р Анна Чолева-Димитрова

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН и научното жури за присъждането на научната степен „доктор на филологическите науки” съобщават, че на 17 декември (понеделник) 2018 г. от 11 часа в Големия салон [...]

Процедура за избор на директор на Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

петък, 30 ноември 2018|Коментарите са изключени за Процедура за избор на директор на Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика […]

Избран директор на Геологически институт

четвъртък, 29 ноември 2018|Коментарите са изключени за Избран директор на Геологически институт

УС на БАН в свое заседание на 29.11.2018 г. избра: Проф. д-р  Радослав Александров Наков Геологически институт […]

Рецензии и становища за конкурс за академична длъжност “доцент” в ИЕМПАМ – БАН

вторник, 27 ноември 2018|Коментарите са изключени за Рецензии и становища за конкурс за академична длъжност “доцент” в ИЕМПАМ – БАН

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява рецензиите и становищата за конкурс за академична длъжност "доцент" по научна специалност "Биохимия"(01.06.10) по професионално направление 4.3. Биологични науки с обява [...]

Рецензии и становища за конкурс за академична длъжност “професор” в ИЕМПАМ – БАН

вторник, 27 ноември 2018|Коментарите са изключени за Рецензии и становища за конкурс за академична длъжност “професор” в ИЕМПАМ – БАН

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява рецензиите и становищата за конкурс за академична длъжност "професор" по научна специалност "Морфология"(01.06.26) по професионално направление 4.3. Биологични науки с обява [...]

Научно сътрудничество между БАН и Национална академия на науките на Украйна (НАНУ) за периода 2019 – 2021 г.

четвъртък, 15 ноември 2018|Коментарите са изключени за Научно сътрудничество между БАН и Национална академия на науките на Украйна (НАНУ) за периода 2019 – 2021 г.

Във връзка с предстоящо подписване на нов Протокол към Споразумението за научно сътрудничество между БАН и НАНУ за периода 2019 – 2021 г. започва кампания за подаване на нови предложения за съвместни научни проекти с [...]

Избрани директори на Институт по биология и имунология на размножаването, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Национален археологически институт с музей

понеделник, 12 ноември 2018|Коментарите са изключени за Избрани директори на Институт по биология и имунология на размножаването, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Национален археологически институт с музей

УС на БАН в свое заседание на 08.11.2018 г. избра: Проф. дбн Сорен Бохос Хайрабедян Институт по биология и имунология на размножаването Доц. д-р Анна Стефанова Ганева Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания Доц. д-р [...]

СЪОБЩЕНИЕ ОТ УЧРЕДИТЕЛНИЯ НАУЧЕН СЪВЕТ НА ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА АТМОСФЕРАТА, КЛИМАТА И ВОДИТЕ НА БАН

сряда, 7 ноември 2018|Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ ОТ УЧРЕДИТЕЛНИЯ НАУЧЕН СЪВЕТ НА ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА АТМОСФЕРАТА, КЛИМАТА И ВОДИТЕ НА БАН

Уважаеми колеги – учени, специалисти и членове на научно-помощния персонал на НИМХ-БАН, С решение на Общото събрание на БАН (Протокол № 36/25 септември 2018 г.) се създава ново самостоятелно научно звено в БАН с работно [...]

Процедура за избор на директор на Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

сряда, 7 ноември 2018|Коментарите са изключени за Процедура за избор на директор на Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по биофизика и биомедицинско инженерство […]

Заседание на научно жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” на Бехрин Ахмедова Шопова

понеделник, 5 ноември 2018|Коментарите са изключени за Заседание на научно жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” на Бехрин Ахмедова Шопова

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 20 ноември 2018 г. от 11.00 ч. в зала [...]

Избрани директори на Институт за изследване на обществата и знанието, Институт за изследване на населението и човека, Институт за изследване на изкуствата, Институт за балканистика с Център по тракология

понеделник, 5 ноември 2018|Коментарите са изключени за Избрани директори на Институт за изследване на обществата и знанието, Институт за изследване на населението и човека, Институт за изследване на изкуствата, Институт за балканистика с Център по тракология

УС на БАН в свое заседание на 31.10.2018 г. избра: Проф. дфн Веселин Петров Петров Институт за изследване на обществата и знанието Проф. д-р Йоланда Константинова Зографова Институт за изследване на населението и човека Доц. [...]

Процедура за избор на директор на Институт за атмосферни изследвания, климат и води

четвъртък, 1 ноември 2018|Коментарите са изключени за Процедура за избор на директор на Институт за атмосферни изследвания, климат и води

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за атмосферни изследвания, климат и води […]

Управителният съвет на Българска академия на науките Обявява процедура за избор на директор на самостоятелно специализирано звено: Научен архив – БАН

сряда, 31 октомври 2018|Коментарите са изключени за Управителният съвет на Българска академия на науките Обявява процедура за избор на директор на самостоятелно специализирано звено: Научен архив – БАН

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Обявява процедура за избор на директор на самостоятелно специализирано звено: Научен архив - БАН Изисквания към кандидатите за директор на Научен архив - БАН: висше образование - магистърска [...]