Обяви и конкурси

Специално издание на летен семинар „В търсене на сценарии за Източна Европа и България след COVID-19”

четвъртък, 6 август 2020 |Коментарите са изключени за Специално издание на летен семинар „В търсене на сценарии за Източна Европа и България след COVID-19”

Институт за икономическа политика (EPI) в партньорство с Дипломатическия институт (BDI) към Министъра на външните работи на Република България подготвя специално издание на Летен семинар на тема: „В търсене на сценарии за Източна Европа и [...]

Процедура за избор на директор на Институт за литература

петък, 31 юли 2020 |Коментарите са изключени за Процедура за избор на директор на Институт за литература

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за литература […]

Процедура за избор на директор на Институт за икономически изследвания

петък, 31 юли 2020 |Коментарите са изключени за Процедура за избор на директор на Институт за икономически изследвания

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за икономически изследвания […]

ИЕФЕМ – БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“

петък, 31 юли 2020 |Коментарите са изключени за ИЕФЕМ – БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“ (ДВ, бр. 68/31.07.2020): в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление [...]

Научно сътрудничество между БАН и Словашката академия на науките (САН) за периода 2021 – 2022 г.

понеделник, 20 юли 2020 |Коментарите са изключени за Научно сътрудничество между БАН и Словашката академия на науките (САН) за периода 2021 – 2022 г.

Ръководството на БАН взе решение считано от 1 януари 2021 г. да се премине към нов финансов механизъм в рамките на двустранното сътрудничество със Словакия. Предложенията за нови съвместни проекти следва да са двугодишни. Ще [...]

Защита на дисертационен труд в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

понеделник, 13 юли 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Защитата на дисертационния труд на Евгений Иванов Маринов, редовен докторант в секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ с научен ръководител чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов, на тема „Претопологични, топологични и алгебрични структури за интуиционистки размити [...]

Процедура за избор на директор на Институт по невробиология

понеделник, 13 юли 2020 |Коментарите са изключени за Процедура за избор на директор на Институт по невробиология

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по невробиология […]

Единадесета научна сесия „Младите учени в света на полимерите“ 2020 г.

петък, 10 юли 2020 |Коментарите са изключени за Единадесета научна сесия „Младите учени в света на полимерите“ 2020 г.

Колективът на Института по Полимери към БАН кани млади учени, студенти, докторанти и постдокторанти за участие в Единадесетата научна сесия „Младите учени в света на полимерите“. Научната сесия е посветена на 30 години от учредяването [...]

Открито заседание на научно жури в ИИКТ

вторник, 7 юли 2020 |Коментарите са изключени за Открито заседание на научно жури в ИИКТ

На 21.07.2020 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи, алгоритми и софтуерни системи [...]

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“

понеделник, 6 юли 2020 |Коментарите са изключени за Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява   конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Физика на вълновите процеси” за нуждите на лаборатория „Лазерни системи”- [...]

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „Счетоводител“

понеделник, 29 юни 2020 |Коментарите са изключени за Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „Счетоводител“

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „Счетоводител“ в отдел „Бюджетно финансиране и счетоводна дейност“ в БАН Администрация Общи изисквания: - образование: висше икономическо, счетоводство или финанси (предимство специалност „Счетоводство и контрол“); [...]

Защита на дисертация на Красимира Стоянова-Чокова, ИИКТ-БАН

четвъртък, 25 юни 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертация на Красимира Стоянова-Чокова, ИИКТ-БАН

На 10.07.2020 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за  защита на дисертацията „Модели и методи за оптимизация [...]

Конкурс за академичната длъжност „професор“ в Института за български език

сряда, 24 юни 2020 |Коментарите са изключени за Конкурс за академичната длъжност „професор“ в Института за български език

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“  в професионално направление  2.1. Филология, научна специалност Български език за нуждите на Секцията за българска диалектология [...]

Институтът по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ при БАН обявява конкурси за „главен асистент“

вторник, 23 юни 2020 |Коментарите са изключени за Институтът по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ при БАН обявява конкурси за „главен асистент“

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурси за академична длъжност „Главен асистент“ – 2 броя в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност „Електрохимия (вкл. химични източници на ток)“ [...]

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”

понеделник, 22 юни 2020 |Коментарите са изключени за Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент" по професионално направление 2.1.Филогия, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 100/ 20.12.2019 г. Конкурсът ще се [...]

Защита на дисертационен труд на Петър Данчев от ИМИ

сряда, 17 юни 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на Петър Данчев от ИМИ

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на  научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 2 юли 2020 г. от 14.00  ч. в Заседателната зала на Института по математика [...]

Конкурс за главен асистент в Института за литература

вторник, 16 юни 2020 |Коментарите са изключени за Конкурс за главен асистент в Института за литература

Конкурс за главен асистент в Института за литература Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Главен асистент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Нова и съвременна българска литература)  – [...]

Конкурс за професор в Института за литература

вторник, 16 юни 2020 |Коментарите са изключени за Конкурс за професор в Института за литература

Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Нова и съвременна българска литература)  – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, [...]

Защита на дисертационен труд на Христинка Башева-Николова

вторник, 16 юни 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на Христинка Башева-Николова

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 17 юли 2020 г. (петък) от 13:00 ч. в [...]

Защита на дисертационен труд на Искрен Валентинов Великов

вторник, 16 юни 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на Искрен Валентинов Великов

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 29 юни 2020 г. (понеделник) от 14:00 ч. в [...]

Защита на дисертация на Атанас Узунов, ИИКТ – БАН

понеделник, 15 юни 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертация на Атанас Узунов, ИИКТ – БАН

На 30.06.2020 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул.„Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Детекция на говор в [...]

До 14 септември се приемат проекти в конкурсите за 2019 г. на Съвета по иновации при БТПП        

понеделник, 15 юни 2020 |Коментарите са изключени за До 14 септември се приемат проекти в конкурсите за 2019 г. на Съвета по иновации при БТПП        

По решение на Бюрото на Съвета по иновации при БТПП ще се проведе Седмото издание на конкурса за иновации, като е налице НОВ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ ПРОЕКТИ: 14 септември 2020 година, понеделник, 20:00 ч. (конкурсът [...]

Защита на дисертационен труд на тема „Дистанционно управляем апарат за подводно изследване на шелфа” на инж. Константин Щерев

четвъртък, 11 юни 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на тема „Дистанционно управляем апарат за подводно изследване на шелфа” на инж. Константин Щерев

Институтът по океанология при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” съобщават, че на 30 юни 2020 г. от 15.00  ч. в Заседателната зала на Института по океанология, гр. Варна, Ул. „Първи [...]

Безплатно обучение Предприемачи в науката

вторник, 9 юни 2020 |Коментарите са изключени за Безплатно обучение Предприемачи в науката

Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката, което ще се проведе онлайн от 23 септември до 2 декември. В средата на декември ще бъде конкурсът Предприемач в науката с награда в [...]