/Обяви и конкурси
Обяви и конкурси2018-11-22T16:19:03+00:00

Обяви и конкурси

Заседание на научното жури за присъждане на ОНС “доктор” на Венета Христова Христова (Йосифова) от ИИКТ-БАН

сряда, 5 декември 2018|Коментарите са изключени за Заседание на научното жури за присъждане на ОНС “доктор” на Венета Христова Христова (Йосифова) от ИИКТ-БАН

На 18.12.2018 г., от 10:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи и средства [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на филологическите науки” в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН на проф. д-р Анна Чолева-Димитрова

понеделник, 3 декември 2018|Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на филологическите науки” в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН на проф. д-р Анна Чолева-Димитрова

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН и научното жури за присъждането на научната степен „доктор на филологическите науки” съобщават, че на 17 декември (понеделник) 2018 г. от 11 часа в Големия салон [...]

Процедура за избор на директор на Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

петък, 30 ноември 2018|Коментарите са изключени за Процедура за избор на директор на Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика […]

Избран директор на Геологически институт

четвъртък, 29 ноември 2018|Коментарите са изключени за Избран директор на Геологически институт

УС на БАН в свое заседание на 29.11.2018 г. избра: Проф. д-р  Радослав Александров Наков Геологически институт […]

Рецензии и становища за конкурс за академична длъжност “доцент” в ИЕМПАМ – БАН

вторник, 27 ноември 2018|Коментарите са изключени за Рецензии и становища за конкурс за академична длъжност “доцент” в ИЕМПАМ – БАН

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява рецензиите и становищата за конкурс за академична длъжност "доцент" по научна специалност "Биохимия"(01.06.10) по професионално направление 4.3. Биологични науки с обява [...]

Рецензии и становища за конкурс за академична длъжност “професор” в ИЕМПАМ – БАН

вторник, 27 ноември 2018|Коментарите са изключени за Рецензии и становища за конкурс за академична длъжност “професор” в ИЕМПАМ – БАН

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява рецензиите и становищата за конкурс за академична длъжност "професор" по научна специалност "Морфология"(01.06.26) по професионално направление 4.3. Биологични науки с обява [...]

Научно сътрудничество между БАН и Национална академия на науките на Украйна (НАНУ) за периода 2019 – 2021 г.

четвъртък, 15 ноември 2018|Коментарите са изключени за Научно сътрудничество между БАН и Национална академия на науките на Украйна (НАНУ) за периода 2019 – 2021 г.

Във връзка с предстоящо подписване на нов Протокол към Споразумението за научно сътрудничество между БАН и НАНУ за периода 2019 – 2021 г. започва кампания за подаване на нови предложения за съвместни научни проекти с [...]

Избрани директори на Институт по биология и имунология на размножаването, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Национален археологически институт с музей

понеделник, 12 ноември 2018|Коментарите са изключени за Избрани директори на Институт по биология и имунология на размножаването, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Национален археологически институт с музей

УС на БАН в свое заседание на 08.11.2018 г. избра: Проф. дбн Сорен Бохос Хайрабедян Институт по биология и имунология на размножаването Доц. д-р Анна Стефанова Ганева Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания Доц. д-р [...]

СЪОБЩЕНИЕ ОТ УЧРЕДИТЕЛНИЯ НАУЧЕН СЪВЕТ НА ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА АТМОСФЕРАТА, КЛИМАТА И ВОДИТЕ НА БАН

сряда, 7 ноември 2018|Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ ОТ УЧРЕДИТЕЛНИЯ НАУЧЕН СЪВЕТ НА ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА АТМОСФЕРАТА, КЛИМАТА И ВОДИТЕ НА БАН

Уважаеми колеги – учени, специалисти и членове на научно-помощния персонал на НИМХ-БАН, С решение на Общото събрание на БАН (Протокол № 36/25 септември 2018 г.) се създава ново самостоятелно научно звено в БАН с работно [...]

Процедура за избор на директор на Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

сряда, 7 ноември 2018|Коментарите са изключени за Процедура за избор на директор на Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по биофизика и биомедицинско инженерство […]

Заседание на научно жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” на Бехрин Ахмедова Шопова

понеделник, 5 ноември 2018|Коментарите са изключени за Заседание на научно жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” на Бехрин Ахмедова Шопова

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 20 ноември 2018 г. от 11.00 ч. в зала [...]

Избрани директори на Институт за изследване на обществата и знанието, Институт за изследване на населението и човека, Институт за изследване на изкуствата, Институт за балканистика с Център по тракология

понеделник, 5 ноември 2018|Коментарите са изключени за Избрани директори на Институт за изследване на обществата и знанието, Институт за изследване на населението и човека, Институт за изследване на изкуствата, Институт за балканистика с Център по тракология

УС на БАН в свое заседание на 31.10.2018 г. избра: Проф. дфн Веселин Петров Петров Институт за изследване на обществата и знанието Проф. д-р Йоланда Константинова Зографова Институт за изследване на населението и човека Доц. [...]

Процедура за избор на директор на Институт за атмосферни изследвания, климат и води

четвъртък, 1 ноември 2018|Коментарите са изключени за Процедура за избор на директор на Институт за атмосферни изследвания, климат и води

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за атмосферни изследвания, климат и води […]

Управителният съвет на Българска академия на науките Обявява процедура за избор на директор на самостоятелно специализирано звено: Научен архив – БАН

сряда, 31 октомври 2018|Коментарите са изключени за Управителният съвет на Българска академия на науките Обявява процедура за избор на директор на самостоятелно специализирано звено: Научен архив – БАН

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Обявява процедура за избор на директор на самостоятелно специализирано звено: Научен архив - БАН Изисквания към кандидатите за директор на Научен архив - БАН: висше образование - магистърска [...]

Избрани директори на Институт по молекулярна биология, Институт по роботика, Институт по механика, Институт по информационни и комуникационни технологии

сряда, 31 октомври 2018|Коментарите са изключени за Избрани директори на Институт по молекулярна биология, Институт по роботика, Институт по механика, Институт по информационни и комуникационни технологии

УС на БАН в свое заседание на 25.10.2018 г. избра: Доц. д-р Ива Угринова Златкова Институт по молекулярна биология Доц. д-р Август Йорданов Иванов Институт по роботика Доц. д-р Петър Апостолов Джонджоров Институт по механика [...]

Стипендии „Фулбрайт” – възможности за обучение, специализации и изследователска дейност в САЩ

четвъртък, 25 октомври 2018|Коментарите са изключени за Стипендии „Фулбрайт” – възможности за обучение, специализации и изследователска дейност в САЩ

Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН организира семинар за докторантите и младите учени от БАН на тема: Стипендии „Фулбрайт” –  възможности за обучение, специализации и изследователска дейност в САЩ през учебната [...]

Избрани директори на Институт по физиология на растенията и генетика, Институт за космически изследвания и технологии, Институт по оптически материали и технологии

сряда, 24 октомври 2018|Коментарите са изключени за Избрани директори на Институт по физиология на растенията и генетика, Институт за космически изследвания и технологии, Институт по оптически материали и технологии

УС на БАН в свое заседание на 18.10.2018 г. избра: Доц. д-р Румяна Димова Василевска – Иванова Институт по физиология на растенията и генетика Проф. д-р Румен Дончев Недков Институт за космически изследвания и технологии [...]

Центърът за обучение при БАН обявява докторантски конкурс „Най-добра публикация“ във връзка със 150тата годишнина на Българска академия на науките

сряда, 24 октомври 2018|Коментарите са изключени за Центърът за обучение при БАН обявява докторантски конкурс „Най-добра публикация“ във връзка със 150тата годишнина на Българска академия на науките

Условия за кандидатстване в докторантски конкурс „Най-добра публикация“ Към датата на обявяване на конкурса кандидатите трябва да са: зачислени като редовни или задочни докторанти в звено на БАН (представя се заповед за зачисляване); да са [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

сряда, 17 октомври 2018|Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 30.10.2018 г. (вторник) от 14:00 ч., в Зала Левентис (НПМ-БАН), бул. "Цар Освободител" [...]

Oткрито заседание за защита на дисертацията на Александър Попов, ИИКТ – БАН

сряда, 17 октомври 2018|Коментарите са изключени за Oткрито заседание за защита на дисертацията на Александър Попов, ИИКТ – БАН

На 06.11.2018 г., от 15:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Моделиране на лексикалното [...]

Открито заседание на научно жури за защита на дисертационен труд в ИФТТ

сряда, 10 октомври 2018|Коментарите са изключени за Открито заседание на научно жури за защита на дисертационен труд в ИФТТ

Институтът по физика на твърдото тяло при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ съобщават, че на 25 октомври 2018 г. (четвъртък) от 11.00 часа в зала 300 на ИФТТ-БАН, [...]

Конкурси за академични длъжности в КМНЦ – БАН

вторник, 9 октомври 2018|Коментарите са изключени за Конкурси за академични длъжности в КМНЦ – БАН

Кирило-Методиевски научен център при БАНобявява рецензии и становища по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор" по професионално направление 2.1. Филология, специалност „Теория и история на литературата“ за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“, [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕМПАМ – БАН

вторник, 9 октомври 2018|Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕМПАМ – БАН

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" съобщават, че на 24 октомври 2018 г. (сряда) от 14.00 часа в заседателната [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на Елена Борисова Недкова

петък, 5 октомври 2018|Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на Елена Борисова Недкова

Институтът за гората при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 30 октомври 2018 г. от 10:30 ч. в зала „акад. Борис Стефанов“ на Института, бул. „Св. [...]