Обяви и конкурси

Защита на дисертационен труд на Жанета Златева, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН

понеделник, 1 юни 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на Жанета Златева, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 18 юни (четвъртък) 2020 г. от 11 часа в Големия салон на [...]

Защита на дисертационен труд на Тодор Лазаров,Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН

понеделник, 1 юни 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на Тодор Лазаров,Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 19 юни (петък) 2020 г. от 14 часа в Големия салон на [...]

Публична защита на Станимир Панчев Трифонов в Института за държавата и правото при БАН

петък, 22 май 2020 |Коментарите са изключени за Публична защита на Станимир Панчев Трифонов в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 05 юни 2020 г. (петък) от 15.00 часа в заседателната зала на ИДП – [...]

Публична защита на Манол Иванов Асенов в Института за държавата и правото при БАН

петък, 22 май 2020 |Коментарите са изключени за Публична защита на Манол Иванов Асенов в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 05 юни 2020 г. (петък) от 13.00 часа в заседателната зала на ИДП – [...]

Публична защита на Кристина Владимирова Чутуркова в Института за държавата и правото при БАН

петък, 22 май 2020 |Коментарите са изключени за Публична защита на Кристина Владимирова Чутуркова в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 05 юни 2020 г. (петък) от 11.00 часа в заседателната зала на ИДП – [...]

Защита на дисертационен труд на Валентин Красимиров Воскресенски в ИЕФЕМ – БАН

петък, 22 май 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на Валентин Красимиров Воскресенски в ИЕФЕМ – БАН

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 3 юни 2020 г. от 14:00 ч. в зала [...]

Защита на дисертационен труд на Мина Чавдарова Христова в ИЕФЕМ – БАН

петък, 22 май 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на Мина Чавдарова Христова в ИЕФЕМ – БАН

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 2 юни 2020 г. от 14:30 ч. в зала [...]

Защита на дисертационен труд в Института по математика и информатика

сряда, 20 май 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд в Института по математика и информатика

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 9 юни 2020 г. от 10.30  ч. в Заседателната зала на Института по математика [...]

Заседание на научно жури в Института по математика и информатика

сряда, 20 май 2020 |Коментарите са изключени за Заседание на научно жури в Института по математика и информатика

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 8 юни 2020 г. от 11.00  ч. в Заседателната зала на Института по математика [...]

Защита на дисертационен труд на Лъчезар Якимов, ИБЕИ – БАН

вторник, 19 май 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на Лъчезар Якимов, ИБЕИ – БАН

Откритото заседание на Научното жури, отложено поради епидемиологичната обстановка в страната, за защита на дисертационен труд на тема: "Оценка на оксидативния стрес и индикаторния потенциал на биологичния отговор на черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam. като [...]

Защита на дисертационен труд на  Людмила Лозанова, ИБЕИ-БАН

вторник, 19 май 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на  Людмила Лозанова, ИБЕИ-БАН

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН обявява, че на 28.05.2020 г. (четвъртък), 10:00 ч. ще се проведе открито заседание чрез конферентна връзка на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Роля [...]

Заседание на научно жури в ИМИ – БАН

вторник, 19 май 2020 |Коментарите са изключени за Заседание на научно жури в ИМИ – БАН

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 2 юни 2020 г. от 16.00  ч. в Заседателната зала на Института по математика [...]

Заседание на научно жури за присъждане на научна степен “доктор на науките” в ИФРГ – БАН

понеделник, 18 май 2020 |Коментарите са изключени за Заседание на научно жури за присъждане на научна степен “доктор на науките” в ИФРГ – БАН

Институтът по физиология на растенията и генетика – БАН  и Научното жури съобщават, че на 21-ви май 2020 г. (четвъртък) от  14:30 ч в заседателната зала на ИФРГ-БАН ще се проведе публична защита на дисертационния [...]

Заседание на научно жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в ИОНХ

четвъртък, 14 май 2020 |Коментарите са изключени за Заседание на научно жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в ИОНХ

Институтът по обща и неорганична химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 03 юни 2020 г. от 14.00 часа в залата на ул. „акад. Г. [...]

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността “Главен експерт” в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация

сряда, 13 май 2020 |Коментарите са изключени за Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността “Главен експерт” в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността "Главен експерт" в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: - организира и отговаря за [...]

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността “Старши експерт” в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация

сряда, 13 май 2020 |Коментарите са изключени за Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността “Старши експерт” в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността "Старши експерт" в група „Обществени поръчки и ремонти “ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: - участва в дейностите по [...]

Защити на дисертационни трудове за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в Институт за гората – БАН

вторник, 12 май 2020 |Коментарите са изключени за Защити на дисертационни трудове за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в Институт за гората – БАН

Институтът за гората при БАН обявява, че на 15.05.2020 г. (петък) от 11:00 ч. в зала "акад. Борис Стефанов", ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема "Оценка на факторите на риска от ерозия във [...]

Заседание на Научно жури за присъждане на научната степен “доктор на науките”

четвъртък, 7 май 2020 |Коментарите са изключени за Заседание на Научно жури за присъждане на научната степен “доктор на науките”

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури съобщават, че на 13 май 2020 г. (сряда) от 14:00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се [...]

Открито заседание на научно жури в ИФТТ

понеделник, 4 май 2020 |Коментарите са изключени за Открито заседание на научно жури в ИФТТ

Институтът по физика на твърдото тяло при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ съобщават, че на 20 май 2020 г. (сряда) от 11.00 часа в зала 300 на ИФТТ [...]

Конкурс за главен асистент в секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

понеделник, 4 май 2020 |Коментарите са изключени за Конкурс за главен асистент в секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, за [...]

Конкурс на L’Oréal–UNESCO „За жените в науката“ за 2021 г.

понеделник, 4 май 2020 |Коментарите са изключени за Конкурс на L’Oréal–UNESCO „За жените в науката“ за 2021 г.

Стартира процедурата по набирането на кандидатури за ежегодно провеждания конкурс на L’Oréal–UNESCO: „За жените в науката“ за 2021 г.  Наградите ще бъдат присъдени на пет жени за изключителни заслуги в областта на физиката, математиката и [...]

„МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЯ – 2020“

вторник, 21 април 2020 |Коментарите са изключени за „МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЯ – 2020“

На 23 и 24 април 2020 г., ще се проведе On-line „МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЯ – 2020“, посветен на 10 години ИБЕИ-БАН. Семинарът е организиран от Секция "Биология" към Съюза на учените в България и [...]

Заповед – промяна на дати за прем на редовни и задочни докторанти

четвъртък, 9 април 2020 |Коментарите са изключени за Заповед – промяна на дати за прем на редовни и задочни докторанти

Във връзка с приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г., Закон за мерките и действията по време на извънредното положение се променят обявените дати за прием на редовни и задочни докторанти за [...]

Публична защита на Надежда Славчева в Института за държавата и правото при БАН

сряда, 1 април 2020 |Коментарите са изключени за Публична защита на Надежда Славчева в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 08 април 2020 г. (сряда) от 13.00 часа в заседателната зала на ИДП – [...]