Обяви и конкурси

Обяви за конкурси за асистенти и главен асистент в ИИстИ

сряда, 4 декември 2019 |Коментарите са изключени за Обяви за конкурси за асистенти и главен асистент в ИИстИ

Институтът за исторически изследвания при БАН, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Нова и най-нова обща история“ („Американската публична дипломация след Втората световна война“) [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

вторник, 3 декември 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 18.12.2019 г. (сряда) от 14.00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 2, [...]

Процедура за избор на директор на Институт по полимери

понеделник, 2 декември 2019 |Коментарите са изключени за Процедура за избор на директор на Институт по полимери

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по полимери […]

Процедура за избор на директор на Институт по обща и неорганична химия

понеделник, 2 декември 2019 |Коментарите са изключени за Процедура за избор на директор на Институт по обща и неорганична химия

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по обща и неорганична химия […]

Процедура за избор на директор на Институт по електроника

понеделник, 2 декември 2019 |Коментарите са изключени за Процедура за избор на директор на Институт по електроника

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по електроника […]

Процедура за избор на директор на Институт за икономически изследвания

понеделник, 2 декември 2019 |Коментарите са изключени за Процедура за избор на директор на Институт за икономически изследвания

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за икономически изследвания […]

Конкурс за иновации на БТПП

сряда, 27 ноември 2019 |Коментарите са изключени за Конкурс за иновации на БТПП

Стартира седмото издание на конкурса за иновации на БТПП. Три са основните категории  „Най-добър иновативен проект за 2019 г.“; „Най-успешно иновативно предприятие“ и „Най-перспективен иновативен старт ъп“. В седмото издание се учредява нова категория: „Най-перспективен [...]

Публична защита на дисертационен труд на Вани Танкова, ИФТТ – БАН

четвъртък, 21 ноември 2019 |Коментарите са изключени за Публична защита на дисертационен труд на Вани Танкова, ИФТТ – БАН

Институтът по физика на твърдото тяло при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ съобщават, че на 5 декември 2019 г. (четвъртък) от 11.00 часа в зала 300 на ИФТТ [...]

ИМИ – БАН обявява конкурс за главен асистент

сряда, 20 ноември 2019 |Коментарите са изключени за ИМИ – БАН обявява конкурс за главен асистент

Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни [...]

Публична защита на Ваня Илиева Илиева в Института за държавата и правото на БАН

вторник, 19 ноември 2019 |Коментарите са изключени за Публична защита на Ваня Илиева Илиева в Института за държавата и правото на БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 16 декември 2019 г. (понеделник) от 16.00 часа в заседателната зала на ИДП – [...]

Публична защита на Александрина Пламенова Дончева в Института за държавата и правото на БАН

вторник, 19 ноември 2019 |Коментарите са изключени за Публична защита на Александрина Пламенова Дончева в Института за държавата и правото на БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 03 декември 2019 г. (вторник) от 15.30 часа в заседателната зала на ИДП – [...]

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „ВЪТРЕШЕН – ОДИТОР”

четвъртък, 14 ноември 2019 |Коментарите са изключени за Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „ВЪТРЕШЕН – ОДИТОР”

БАН-Администрация обявява свободно работно място за длъжността „ВЪТРЕШЕН - ОДИТОР” в отдел „Вътрешен одит” към Българска академия на науките. I. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: 1. Висше образование [...]

Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „СТАЖАНТ – ОДИТОР”

четвъртък, 14 ноември 2019 |Коментарите са изключени за Българската академия на науките обявява свободно работно място за длъжността „СТАЖАНТ – ОДИТОР”

БАН-Администрация обявява свободно работно място за длъжността „СТАЖАНТ - ОДИТОР” в отдел „Вътрешен одит” към Българска академия на науките. I. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: 1. Висше образование [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в ИЕЕС

сряда, 13 ноември 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в ИЕЕС

Институтът по Електрохимия и Енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 26.11.2019 г. от 11:00 часа в залата на ИЕЕС - БАН, ул. Акад. [...]

ИДП при БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ по професионално направление 3.6. Право

четвъртък, 7 ноември 2019 |Коментарите са изключени за ИДП при БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ по професионално направление 3.6. Право

Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ по професионално направление 3.6. Право, от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки по Наказателно право, един [...]

Публична защита в КМНЦ – БАН

сряда, 6 ноември 2019 |Коментарите са изключени за Публична защита в КМНЦ – БАН

Кирило-Методиевският научен център при БАН и научното жури обявяват публична защита на дисертационния труд за придобиване на научната и образователна степен "„Доктор ” на Инна Василева Димитрова  на тема „Съвременни теории за произхода на глаголицата“, в [...]

Публична защита на дисертационен труд на Дарина Бойкина от ИИзкИ – БАН

понеделник, 4 ноември 2019 |Коментарите са изключени за Публична защита на дисертационен труд на Дарина Бойкина от ИИзкИ – БАН

Институтът за изследване на изкуствата, БАН, ще проведе на 18.11.2019 г. от 11 ч. в заседателна зала 1, ул. Кракра 21, публична защита на дисертационния труд Реликвариите в България от периода на късното средновековие и [...]

Открито заседание на жури за защита на дисертационен труд в ИЕЕС

четвъртък, 31 октомври 2019 |Коментарите са изключени за Открито заседание на жури за защита на дисертационен труд в ИЕЕС

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 12.11.2019 г. от 15:00 часа в залата на ИЕЕС при БАН, ул. „Акад. [...]

Защита на дисертационен труд на Анелия Димитрова от Институт за гората на БАН

вторник, 29 октомври 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на Анелия Димитрова от Институт за гората на БАН

Докторант на самостоятелна подготовка: Анелия Ангелова Димитрова СНЗ: „Горска генетика, физиология и култури“, Институт за гората - БАН Тема на дисертацията: „Създаване и отглеждане на енергийни култури от върба (Salix viminalis rubra) в България“ (научна [...]

ИДП при БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“

понеделник, 28 октомври 2019 |Коментарите са изключени за ИДП при БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“

Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право за главен асистент: един, по Наказателно [...]

Открито заседание на научно жури за защита на дисертация в ИИКТ-БАН

понеделник, 28 октомври 2019 |Коментарите са изключени за Открито заседание на научно жури за защита на дисертация в ИИКТ-БАН

На 15.11.2019 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Реинженеринг на индустриални роботи“ за [...]

Конкурс за главен асистент в в Института по биофизика и биомедицинско инженерство

петък, 25 октомври 2019 |Коментарите са изключени за Конкурс за главен асистент в в Института по биофизика и биомедицинско инженерство

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Приложение на [...]

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“

вторник, 22 октомври 2019 |Коментарите са изключени за Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София обявява   конкурс за академична длъжност „главен асистент” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Радиофизика и физическа електроника” за нуждите на лаборатория „Физични технологии ” [...]

Българската академия на науките обявява свободно работно място за младши експерт в отдел ”Международна дейност, оперативни програми и проекти”

сряда, 16 октомври 2019 |Коментарите са изключени за Българската академия на науките обявява свободно работно място за младши експерт в отдел ”Международна дейност, оперативни програми и проекти”

БАН-Администрация обявява свободно работно място за младши експерт в отдел ”Международна дейност, оперативни програми и проекти” Изисквания: висше образование (филология, международни отношения, публична администрация и др.), опит в областта на международната дейност, минимум едногодишен стаж. [...]