Уважаеми господин Министър на образованието и науката,

С писмо до Вас изразихме мнение, че залегналите текстове в Преходните и заключителни разпоредби на Проектозакона за държавния бюджет за 2019 г. са силно притеснителни и противоречат както на подписаното на 18.09.2018 г. Споразумение № 0901‑120 между Българската академия на науките, Националния институт по метеорология и хидрология, Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ при КНСБ и Министерството на образованието и науката, така и на постигнатите с Вас договорки, потвърдени от Вас пред ОС на БАН.

Параграфите §1(1), §3(1) и §6 от Преходните и заключителни разпоредби на Проектозакона за държавния бюджет за 2019 г. са противоконституционни и противозаконни и напълно обезсмислят продължителните усилия на ръководните органи на БАН – в отговор на апела на Министър-председателя – да решат казуса „Национален институт по метеорология и хидрология“ съгласно Закона за БАН и Устава на БАН.

Това ни дава основание да оттеглим участието си от Споразумението.

Призоваваме Ви, господин Министър, да предприемете спешни действия за отпадане на параграфите §1(1), §3(1) и §6 от Преходните и заключителни разпоредби на Проектозакона за държавния бюджет за 2019 г.

 

С уважение:

Председател на Общото събрание на БАН: проф. Евелина Славчева

Председател на БАН: акад. Юлиан Ревалски