/Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на компютри, скенер, монитор и печатащи устройства за нуждите на БАН“

Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на компютри, скенер, монитор и печатащи устройства за нуждите на БАН“

2018-10-17T06:43:06+00:00петък, 10 август 2018|Категории: Профил на купувача|

Преписка идентиф. номер: ОП-2

Дата на създаване: 10.08.2018 г.

Срок за получаване на офертите:

14.09.2018 г. (петък), 17:30 часа.

Публикувано на 10.08.2018 г. в 15:00 часа

ИмеРазмерДата на добавянеДата на промяна
Обявление за изменение изх. № 12-00-6 от 11.01.2019 г. на Договор номер ДД-2 от 06.12.2018 г. по Обособена позиция (лот) № 1 462.13 kb14.01.2019 в 14:5214.01.2019 в 14:52
Допълнително споразумение № ДД-2-А-1 от 02.01.2019 г. към Договор № ДД-2 от 06.12.2018 г. 1.52 mb14.01.2019 в 14:5314.01.2019 в 14:53
Приложение № 2 към Договор № ДД-3 от 06.12.2018 г. 2.29 mb17.12.2018 в 12:3917.12.2018 в 12:39
Приложение № 1 към Договор № ДД-3 от 06.12.2018 г. 28.06 kb17.12.2018 в 12:3917.12.2018 в 12:39
Договор № ДД-3 от 06.12.2018 г. по обособена позиция (лот) № 2 3.29 mb17.12.2018 в 12:3917.12.2018 в 12:39
Приложение № 2 към Договор № ДД-2 от 06.12.2018 г. 4.03 mb17.12.2018 в 12:3517.12.2018 в 12:35
Приложение № 1 към Договор № ДД-2 от 06.12.2018 г. 40.52 kb17.12.2018 в 12:3517.12.2018 в 12:35
Обявление за възложена поръчка изх номер 12-00-106 от 14.12.2018 г. – за обособена позиция (лот) № 1 и обособена позиция (лот) № 2 794.73 kb18.12.2018 в 3:3818.12.2018 в 3:39
Договор № ДД-2 от 06.12.2018 г. по обособена позиция (лот) № 1 3.99 mb17.12.2018 в 12:3517.12.2018 в 12:35
Решение № РИ-ОП-4 от 06.11.2018 г. за определяне на изпълнител по Обособена позиция лот № 1 и определяне на изпълнител по Обособена позиция лот № 2 от обществената поръчка 1.33 mb06.11.2018 в 14:5906.11.2018 в 14:59

На основание чл. 53 от Правилника за прилагане на ЗОП уведомяваме всички потенциални участници в процедурата и представители на средствата за масово осведомяване, че отварянето на офертите по открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на компютри, скенер, монитор и печатащи устройства за нуждите на БАН“ ще се състои на 17.09.2018 г. от 11:30 часа в Стая № 102 на БАН.

Публикувано на 13.09.2018 г. в 12:10 часа.


Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по поръчката – ВИЖ  pdf  файла по-горе

Дата на публикуване: 16.10.2018 г. в 16:10 часа