/Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на компютри, скенер, монитор и печатащи устройства за нуждите на БАН“

Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на компютри, скенер, монитор и печатащи устройства за нуждите на БАН“

2018-10-17T06:43:06+00:00петък, 10 август 2018|Категории: Профил на купувача|

Преписка идентиф. номер: ОП-2

Дата на създаване: 10.08.2018 г.

Срок за получаване на офертите:

14.09.2018 г. (петък), 17:30 часа.

Публикувано на 10.08.2018 г. в 15:00 часа


На основание чл. 53 от Правилника за прилагане на ЗОП уведомяваме всички потенциални участници в процедурата и представители на средствата за масово осведомяване, че отварянето на офертите по открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на компютри, скенер, монитор и печатащи устройства за нуждите на БАН“ ще се състои на 17.09.2018 г. от 11:30 часа в Стая № 102 на БАН.

Публикувано на 13.09.2018 г. в 12:10 часа.


Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по поръчката – ВИЖ  pdf  файла по-горе

Дата на публикуване: 16.10.2018 г. в 16:10 часа