/Писмо, подписано от младите учени, представители на асистентите и докторантите в 7-то Общо събрание на БАН до Управителния съвет на БАН, Общото събрание на БАН и медиите

Писмо, подписано от младите учени, представители на асистентите и докторантите в 7-то Общо събрание на БАН до Управителния съвет на БАН, Общото събрание на БАН и медиите

2018-09-07T10:56:47+00:00петък, 7 септември 2018|Категории: Общоакадемични новини|