Биоразнообразието в градска среда обсъдиха учени от България и Европа на международна научно-приложна конференция, която се проведе в Големия салон на БАН. Събитието беше организирано от Института за гората – БАН в рамките на проект EnRoute (http://www.oppla.eu/enroute), ръководен от екип на Съвместен изследователски център (Joint Research Center) и в партньорство с 15 европейски държави.

Тематиката на конференцията „Biodiver-City: Подобряване на биоразнообразието и екосистемните услуги в градска среда за по-устойчиви градове”  е изцяло обвързана с биоразнообразието в градска среда и е включена сред събитията на организираната от Европейския съюз Зелена седмица 2018, чиято цел е градовете да се превърнат в по-добро място за живот и работа.

Международната конференция беше открита от ръководителя на проект EnRoute Йоаким Маес. Прочетено беше приветствие от името на министъра на околната среда и водите Нено Димов.

Заместник-председателят на Българската академия на науките чл.-кор. Костадин Ганев поздрави участниците в конференцията и изрази надежда дискусиите да допринесат за създаване на комплекс от мерки за подобряване на биоразнообразието в градската среда. През тази година се навършват 90 години от създаването на Института за гората към БАН, обяви зам.-председателят и допълни, че през месец октомври предстои голямо международно събитие по този повод.