Във връзка с подготовка на плана за сътрудничество с Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна, Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) набира предложения за краткосрочни и дългосрочни (над 3 месеца) командировки на учени и специалисти в лабораториите на ОИЯИ. Предложенията следва да се изпращат до 10 октомври 2018 г. в деловодството на АЯР и на електронен адрес: n.tashev@bnra.bg. За допълнителна информация може да се обръщате към г-н Недялко Ташев (02 940 69 13). Информация може да намерите тук