/Актуални правни аспекти и тенденции на защитата от дискриминация в областта на икономиката
Актуални правни аспекти и тенденции на защитата от дискриминация в областта на икономиката 2017-12-20T13:09:09+00:00

Project Description

Актуални правни аспекти и тенденции на защитата от дискриминация в областта на икономиката

Участници в проекта са Икономически университет – Варна, Института за държавата и правото при БАН и Комисията за защита от дискриминация.

В рамките на проекта ще бъде извършено анкетно проучване по задание на изследователския екип и обработване на количествените резултати в качествени методи за изследване на проблема в дълбочина.

Ще бъдат проведени съпътстващи конференции, включително с чуждестранно участие. Предвидено е издаване на сборник с реферирани доклади, както и подготовка на проект за финансиране по Наредба № 3 за научни изследвания през 2018 г.

Дейностите са планирани с фокус върху участието на млади учени и докторанти.

Още проекти:

Период: 2017 - 2018

Цел:
Изследване на актуалните правни аспекти и тенденциите на защитата от дискриминация в областта на икономиката

Финансиране:
Икономически университет Варна

 

Участници:
Икономически университет – Варна, Институт за държавата и правото при БАН, Комисия за защита от дискриминация

Ел. поща за контакт:
n.yonkova@abv.bg

Лице за контакт:
Надежда Йонкова, ръководител на проекта