/Българско геофизично списание
Българско геофизично списание2017-10-06T11:42:32+00:00

Project Description

Българско геофизично списание (Bulgarian Geophysical Journal)

Bulgarian Geophysical Journal (Българско геофизично списание) е интердисциплинарно списание, съдържащо оригинални научни статии в областта на физика на атмосфера и йоносфера, геомагнетизъм и гравиметрия, сеизмология и вътрешен строеж на земята, както и отнасящи се към приложна геофизика, инструментално оборудване и мониторинг в тези научни сфери.

Подобни издания:

ISSN: 1311-753Х
Печатно.
На английски език с резюмета на български.
Излиза веднъж годишно.

Адрес на редакцията:
Национален институт по геофизика, геодезия и география
ул. “Академик Георги Бончев”, бл.3
София 1113, България