/Българско списание по метеорология и хидрология
Българско списание по метеорология и хидрология2018-01-18T13:06:37+00:00

Project Description

Българско списание по метеорология и хидрология/Bulgarian Journal of Meteorology and Hydrology (BJMH)

Българското списание по метеорология и хидрология (Bulgarian Journal of Meteorology and Hydrology – BJMH) е периодично издание на Националния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките. Целта на списанието е да разпространява най-новите постижения в областта на метеорологията и хидрологията, както и широкия кръг на свързаните с тях научни области.

BJMH публикува оригинални и обзорни статии, технически и доклади от конференции, рецензии на книги, кратки научни съобщения, хроники и новини. Публикации от български и чуждестранни автори са еднакво желани.

BJMH е адресирано към научни изследвания в областите:

 • метеорология
 • климатология
 • хидрология
 • океанография
 • числено моделиране
 • селскостопанска, градска, крайбрежна и планинска метеорология
 • експериментална метеорология
 • атмосферен граничен слой и замърсяване на въздуха
 • екология
 • системи за ранно предупреждение
 • водностопански изследвания
Подобни издания:

ISSN: 0861-0762 (print)
ISSN: 2535-0595 (online)

Печатно.
На английски и български език.

Адрес на редакцията:

Национален институт по метеорология и хидрология – БАН
бул. “Цариградско шосе № 66”,
София 1784