Project Description

Дигитализиране на академични периодични издания  от фонда на ЦБ-БАН

 

Дигитализиране на „Периодическо списание на БКД”- 22  годишнини; Списание на БАН – 68 годишнини; „Сборник за народни умотворения, наука и книжнина“ – 33 годишнини, което включва сканиране, обработка на изображенията, създаване на METS файлове, свързване на изображенията с METS файловете.

Още проекти:

Период:


Цел:

Финансиране:

 

Участник от страна на БАН:
Централна библиотека при Българска академия на науките

Уебсайт:

Ел. поща за контакт:

Лице за контакт:
Габриела Георгиева, ръководител на проекта

 

Галерия