/Доклади на Българската академия на науките
Доклади на Българската академия на науките 2018-01-22T11:41:08+00:00

Project Description

Доклади на Българската академия на науките

Списанието е основано през 1948 г. от академик Георги Наджаков. Оригиналното корично заглавие е “Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences”, а е известно и като “Доклади на БАН”,”Доклады Болгарской академии наук” и “Proceeding of the Bulgarian Academy of Sciences”.

Списанието е политематично, като публикува статии в областите астрономия, математика, физика, химия, биология, геология, геофизика, космически науки, инженерни науки, география, медицина и агронауки.

Главен редактор на списанието от 2006 г. е академик Тодор Николов.

Подобни издания:

ISSN: 1310–1331 (печатно)
ISSN: 2367–5535 (онлайн)

На английски и на френски език.

Адрес на редакцията:
ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 6, София 1113

Годишно излизат от печат 12 книжки.

Издание на:
Българска академия на науките

Уебсайт:
http://www.proceedings.bas.bg/

Ел. поща:
comprend@bas.bg