/Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences
Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences2018-02-26T14:13:17+00:00

Project Description

Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences/Доклады Болгарской академии наук/Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences

В списание Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences („Доклади на БАН“) се публикуват анонимно рецензирани кратки научни статии, отразяващи нови, непубликувани научни резултати в областта на математическите, физическите, химическите, биологическите и медицинските науки, науките за Земята и Космоса, инженерните и аграрните науки.

Списанието е основано през 1948 г. от академик Георги Наджаков. Оригиналното корично заглавие е „Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences“, а е известно и като „Доклади на БАН“, „Доклады Болгарской академии наук“ и „Proceeding of the Bulgarian Academy of Sciences“.

Главен редактор на списанието от 2006 г. е академик Тодор Николов.

Подобни издания:

ISSN 1310–1331 (Print)
ISSN 2367–5535 (Online)
На английски език.
Излиза в 12 книжки годишно.

Адрес на редакцията:
Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“
1113 София
ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 6

Издание на:
Българска академия на науките

Уебсайт:
http://www.proceedings.bas.bg/

Ел. поща:
comprend@abv.bg

Телефон:
(+359) 2 979 3036 / (+359) 2 971 7065