/Исторически преглед
Исторически преглед2017-09-27T11:46:54+00:00

Project Description

Исторически преглед

 

Исторически преглед е българско историческо списание, излизащо от 1945 г. като издание на Института по история към Българската академия на науките.

Публикува научни разработки и научно-популярни статии по българското минало и общата история от древността до наши дни. В него се поддържат рубриките: „Статии“, „Съобщения“, „Извори“, „Историография“, „Хипотези“„Събития и личности“, „Селищни проучвания“, „Текуща история“, „Историческо образование“, „Рецензии и отзиви“, „Преглед“ и др.

Издават се и тематични книжки, които са посветени на актуални и значими теми от историята. Периодичността на изданието е 6 книжки годишно.

Последен главен редактор е проф. Георги Марков.

Подобни издания:

ISSN: 0323 - 9748
Печатно.

Международно списание.

На български език.

Издават се по шест броя годишно от 1945г. до днес.

Издание на:

Институт за исторически изследвания

Уебсайт:

http://histreview.ihist.bas.bg/

Ел. поща:

Телефон: