/Месечен хидрометеорологичен бюлетин
Месечен хидрометеорологичен бюлетин2017-10-17T14:34:44+00:00

Project Description

Месечен хидрометеорологичен бюлетин

BВ Месечния хидрометеорологичен бюлетин на НИМХ е представен месечен обзор на основни процеси и явления от метеорологична, агрометеорологична, хидрологична и екологична гледна точка за територията на страната.

Оперативната информация, набирана от националната мрежа на НИМХ, дава възможност за бърза и обща преценка на влиянието на тези явления и процеси върху различни сфери на икономиката и обществения живот, за вземане на
оптимални управленски решения и повишаване на икономическата полза от стопанската дейност и комфорта на живота.

Месечният бюлетин се публикува в ИНТЕРНЕТ на адрес: http://www.meteo.bg.

Бюлетинът предоставя подходяща информация за изследователски, юридически и бизнес цели, преминала през стандартен контрол, може да се получи чрез официална заявка до НИМХ, дадена на същия адрес.

Бюлетинът съдържа:

I. ПРЕГЛЕД НА ВРЕМЕТО
I.1. Синоптична обстановка
I 2. Температура на въздуха
I.3. Валежи
I.4. Силен вятър
I.5. Облачност и слънчево греене
I.6. Особени и опасни метеорологични явления
II. СЪСТОЯНИЕ НА ПОЧВАТА, ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ И ПОЛСКИТЕ РАБОТИ
III. КИСЕЛИННОСТ НА ВАЛЕЖИТЕ И РАДИОАКТИВНОСТ НА ВЪЗДУХА
ІV. ХИДРОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА РЕЧНИЯ ОТТОК
V. СЪСТОЯНИЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Подобни издания:

ISSN: 1314-894X
Онлайн.
На български език.
Излиза веднъж месечно.

Адрес на редакцията:
Национален институт по метеорология и хидрология – БАН
1784 София
бул.“Цариградско шосе” 66

Издание на:
Национален институт по метеорология и хидрология

Ел. поща:
office@meteo.bg

Уебсайт:
http://www.meteo.bg

Телефон:
(+359) 2 462 45 00