/Прилагане на законодателството за опазване на околната среда в прилежащите зони на морските пристанища с помощта на иновативни инструменти за обучение – ECOPORTIL
Прилагане на законодателството за опазване на околната среда в прилежащите зони на морските пристанища с помощта на иновативни инструменти за обучение – ECOPORTIL2018-02-19T12:26:34+00:00

Project Description

Прилагане на законодателството за опазване на околната среда в прилежащите зони на морските пристанища с помощта на иновативни инструменти за обучение – ECOPORTIL

“Прилагане на законодателството за опазване на околната среда в прилежащите зони на морските пристанища с помощта на иновативни инструменти за обучение“ – ECOPORTIL (Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation) е проект, изпълняван от НИМХ и финансиран от Оперативната програма на Европейския съюз „Балкани – Средиземно море“.

През последните години се наблюдава неконтролиран натиск върху близката крайбрежна среда чрез прекомерно използване и злоупотреба с природни ресурси, придружено с разширяващи се  пристанищни структури и дейности.

Проектът ECOPORTIL има за цел да подобри качеството на околната среда на пристанищата и околното им крайбрежно пространство, като подкрепи тяхната устойчивост чрез прилагане на съвременни методологии, иновативни инструменти и добри практики в съответствие с европейското и националното законодателства, с оглед  предотвратяване на замърсяването на въздуха, водата и опазване на естествените морски ресурси.

Като база за това ще стане извършването на задълбочен анализ на стандартите на ЕС и националните стандарти, включително Морската стратегическа рамкова Директива на ЕС, подобряване  на мониторинга  в пристанищата и крайбрежните зони и прилагане на съвременни информационни системи за обработка на данните. Чрез  курсове за обучение, вкл. електронно, ще бъдат разпространени и  популяризирани достиженията  и резултатите от проекта като се осигурят всички съществени връзки между мониторинга на околната среда и законодателните  изисквания.

Като следствие проектът ECOPORTIL с предоставянето на иновативни инструменти и консолидирани управленски подходи за справяне с предизвикателства ще доведе до прилагане на  своевременни решения с гарантирани положителни ефекти върху опазването и устойчивостта на крайбрежната околна среда.

Партньори по проекта са представители на 4 балкански  страни – Гърция, България, Албания и Кипър.

Още проекти:

Период: 2017 - 2019

Цел:
Да се подобри качеството на околната среда на пристанищата и околното им крайбрежно пространство, като подкрепи тяхната устойчивост чрез прилагане на съвременни методологии, иновативни инструменти и добри практики в съответствие с европейското и националното законодателства.

Финансиране:
Оперативна програма на Европейския съюз „Балкани – Средиземно море“

Участник от страна на БАН:
Национален институт по метеорология и хидрология

Уебсайт:
http://www.interreg-balkanmed.eu/approved-project/25/

Ел. поща за контакт:
marinski@bas.bg

Лице за контакт:
Йордан Георгиев Марински, ръководител на проекта