/Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства (МПС)
Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства (МПС)2017-09-19T09:49:12+00:00

Project Description

Повишаване нивото на пътната безопасност чрез разработване на нови методики за изследване на психологическа годност на водачи на моторни превозни средства (МПС)

 

Целта на проекта е разработване на нови психологически методики за изследване на психологическата годност на водачи на МПС и идентифициране на лицата с потенциално рисково поведение на пътя.

 

 

 

Още проекти:

Период: 2017 - 2018

Цел:
Разработване на нови психологически методики за изследване на психологическата годност на водачи на МПС.

Финансиране:
Обществена поръчка, обявена от МТИТС, финансиран е от приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Участник от страна на БАН:
Институт за изследване на населението и човека

Ел. поща за контакт:
z.totkova@abv.bg

Лице за контакт:
Зорница Тоткова