Project Description

Ретроконверсия на библиотечните фондове на ЦБ на БАН

 

Колекция „Български дисертации“  1979-2002 г. – създаване на библиографски записи и представянето им в Online catalog на ЦБ и библиотечната мрежа и Своден каталог НАБИС – национален каталог на академичните библиотеки в България.

Още проекти:

Период:


Цел:

Финансиране:

 

Участник от страна на БАН:
Централна библиотека при Българска академия на науките

Уебсайт:
http://naim.bg

Ел. поща за контакт:
lfvagalinski@gmail.com

Лице за контакт:
Татяна Стоянова, ръководител на проекта

 

Галерия