/Спътникови приложения за анализ на земната повърхност
Спътникови приложения за анализ на земната повърхност2017-10-17T14:31:54+00:00

Project Description

Спътникови приложения за анализ на земната повърхност

От март 2017 г. НИМХ-БАН е член на международния Консорциум на проект Satellite Application Facility on Land Surface Analysis (Land-SAF), включващ 10 Европейски държави,

Проектът има за цел приложение на информация от геостационарни метеорологични спътници Meteosat за анализ на процеси на земната повърхност, съвместно с други източници на метеорологична информация (числени и метеорологични модели, наземни наблюдения, наблюдения от полярно-орбитални спътници и др.).

Разработват се интердисциплинарни методи за диагноза и прогноза на екстремуми в състоянието на земната повърхност и свързани с това опасни явления като суша и топлинни вълни; климатични ресурси и продуктивност на екосистеми; оценка на риска от растителни пожари, детекция на термични аномалии чрез различни спътникови платформи в реално време.

Резултатите от проекта са насочени към подобряване на съществуващи и създаване на нови практики в оперативната метеорология и климатологията.

Още проекти:

Период: 2017 - 2021

Цел:
Приложение на информация от геостационарни метеорологични спътници Meteosat за анализ на процеси на земната повърхност, съвместно с други източници на метеорологична информация

Финансиране:
ЕUMETSAT – LSA SAF

Участник от страна на БАН:
Национален институт по метеорология и хидрология

Уебсайт:
https://landsaf.ipma.pt/;jsessionid=822112FDC1A204583B974F5EC4A7F617

Ел. поща за контакт:
Julia.Stoyanova@meteo.bg

Лице за контакт:
Юлия Стефанова (Стоянова) Георгиева, ръководител на проекта