/Drought and Fire Observatory and Early Warning System (DISARM)
Drought and Fire Observatory and Early Warning System (DISARM)2018-01-18T13:19:14+00:00

Project Description

Drought and Fire Observatory and Early Warning System (DISARM)

Проектът има за цел обединяването на усилията на учени от Гърция, България и Кипър, за да се осигури иновативна, интегрирана платформа за наблюдение и система за ранно предупреждение, която да служи като ключов инструмент за опазване на околната среда, като по този начин насърчава устойчивото развитие в региона.

Използвайки най-съвременните подходи, DISARM ще допринесе за прогнозиране на риска от суша и опасност от пожари в района на Балкан-Средиземноморие, както и за оценка на рисковете в условията на променящ се климат.

Ще бъде разработена и система за бързо реагиране за краткосрочно прогнозиране на поведението на пожар в дивата природа. Системата ще се основава на използването на метеорологични прогнози с висока разделителна способност, модели за разпространение на горски пожари, сателитни данни.

Още проекти:

Период: 2017 - 2019

Цел:
Да се осигури иновативна, интегрирана платформа за наблюдение и система за ранно предупреждение, която да служи като ключов инструмент за опазване на околната среда, като по този начин насърчава устойчивото развитие в региона на Балканите и Средиземноморието.

Финансиране:
INTERREG BALKAN – MEDITERRANEAN

Участник от страна на БАН:
Национален институт по метеорология и хидрология

Уебсайт:
http://www.interreg-balkanmed.eu/

Ел. поща за контакт:
Hristomir.Branzov@meteo.bg

Лице за контакт:
Христомир Брънзов, ръководител на проекта