Делегация на БАН в състав акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН, чл.-кор. Васил Николов, зам.-председател на БАН, и проф. Евдокия Пашева, главен научен секретар на БАН, посети Китай от 24 до 27 юни 2018 г. по покана на председателя на Китайската академия на науките проф. Чунли Бай.

Китайската академия на науките (КАН) е основана през 1949 г. Академията се състои от 104 научни института от всички области на науката, без хуманитарни и обществени науки, 12 браншови академии, 3 университета и 11 регионални клона. КАН има персонал от 67 900 души, включително около 56 000 учени.

По време на посещението председателите на двете академии акад. Ревалски и проф. Чунли Бай подписаха ново Споразумение за научно сътрудничество между БАН и КАН. Приоритетните области на сътрудничество в новата спогодба са:

  • Информационни и комуникационни науки и технологии;
  • Нанонауки, нови материали и технологии;
  • Биомедицина и качество на живот;
  • Енергийни ресурси и енергийна ефективност;
  • Екология, климатични промени, рискове и природни ресурси;
  • Астрономия, космически изследвания и технологии.

Акад. Ревалски изказа подкрепа за Международната инициатива за стипендии на Китайската академия на науките (PIFI), която е специфична програма за финансиране с цел привличането на талантливи чужденци в КАН за научен обмен и научно сътрудничество. Тя е отворена за учени от цял свят, в седем различни категории и ще бъде от изключителна полза и за българските учени при осъществяването на ефективно сътрудничество между БАН и КАН.

 

Повече информация вижте ТУК

http://english.cas.cn/cooperation/fellowships/201503/t20150313_145274.shtml

Българската делегация посети и се запозна с дейността на следните институти на КАН: Институт по микробиология, Институт по математика и системни изследвания и Институт по палеонтология и палеоантропология на гръбначните животни. На срещите бяха обсъдени теми за сътрудничество от взаимен интерес.

Осъществена бе и среща с представители на Китайската индустриална корпорация по корабостроене. От страна на ръководството на корпорацията бе изявено желание за сътрудничество в конкретни области като: динамика на флуидите, лазерни технологии, сектор енергетика и създаване на стратегически център за обмяна на информация („Big data“). 

Делегацията бе приета и от посланика на България в Китай г-н Григор Порожанов.