Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски участва в IX „Дриновски четения“, които се проведоха от 22 до 24 ноември в Центъра по българистика и балкански изследвания „Марин Дринов“ към Харковския национален университет. Тазгодишните четения са част от конференцията „Черно море и Черноморското крайбрежие като зона за контакт на цивилизациите и културите“ и са посветени на 180-годишнината от рождението на видния български историк и обществен деец.

Широкомащабното научно творчество на проф. Марин Дринов по проблемите на родната история го извисява като всепризнат и безспорен интелектуален авторитет в средите на българската емиграция – каза акад. Ревалски в приветствието си. И подчерта, че Центърът вече повече от 13 години подкрепя и насърчава научната българистика и концентрира усилията си за съхраняването и разпространението на българския език и култура, работи по  актуални проблеми на балканистичните и византиоведчески изследвания в Украйна.

„Дриновските четения“ са едно от основните събития на Центъра и през годините са се превърнали в най-големия научен форум в областта на историческите изследвания на българското извън България. Тази година в него бяха представени 120 доклада на учени от 10 страни.