Научен сборник „Принудителната миграция: регионални и национални измерения на глобален проблем“ беше представен на 10 септември в Българската академия на науките. Изданието обобщава резултатите от първия етап на работата по финансиран от Фонд „Научни изследвания“ проект „Социална среда и девиации: устойчиви зависимости и ситуативни влияния. Социални девиации в контекста на съвременните миграционни           процеси“ с ръководител проф. дсн Анна Мантарова от Института за изследване на обществата и знанието – БАН.

Екипът на проекта е интердисциплинарен, което дава възможност да се направи по-цялостен, задълбочен и многопланов анализ на детерминантите на социалните девиации в условията на интензивни миграционни процеси. На първия етап от работата по проекта акцентът е върху анализ на ситуацията, формирана в резултат на влизането и присъствието в страната на голям брой имигранти и на нейния потенциал да влияе върху различни социални девиации.

Проведени са няколко емпирични изследвания, включващи национално представително социологическо изследване, две изследвания в региони с центрове за настаняване на търсещи убежище и дълбочинни интервюта с имигранти от Сирия, Ирак и Афганистан, настанени в центрове за бежанци у нас.

Представените резултати поставят акцент върху нагласите спрямо имигрантите и техните детерминанти, страховете, асоциирани с присъствието на имигранти в страната, наличието на дистанцираност, приемането и използването на език на омраза и др. В сборника присъстват и материали, даващи поглед върху практиките в съседни страни, също засегнати, дори в по-голяма степен от имиграционната вълна – Гърция и Сърбия.

На представянето на сборника присъстваха вицепрезидентът Илияна Йотова, председателят на БАН академик Юлиан Ревалски, Лиляна Станкова-Пройчева – зам. председател на Държавната агенция за бежанците, проф. Диана Петкова – председател на Съюза на учените в България. В изказването си вицепрезидентът изтъкна високата стойност на разработката и нейната ценност като информационна база при вземане на решения. Като се спря на проблемните моменти в европейската и национална политика по отношение на миграцията, тя подчерта необходимостта от продължаване на изследванията и проследяване на динамиката на процесите.