БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ЩЕ ДАДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Във връзка с грубото погазване на автономията на БАН чрез проекта на Закона за държавния бюджет за 2019 г., Общото събрание, Управителният съвет, Ръководството на Българската академия на науките и Събранието на академиците и член-кореспондентите ще дадат пресконференция в сряда, 31.10.2018 г. от 10:00 часа в сградата на БАН-Администрация, етаж 2, зала „Иван Евстратиев Гешов“ (зала 207).