/Прессъобщение по повод проведените разговори между БАН и НИМХ-БАН

Прессъобщение по повод проведените разговори между БАН и НИМХ-БАН

2018-08-20T17:08:55+00:00понеделник, 20 август 2018|Категории: Общоакадемични новини|

На 17. 08. 2018 г. продължиха разговорите между ръководните органи на БАН и представителите на НИМХ-БАН по повод искането за излизане на Института от структурата на БАН. На срещата двете страни направиха своите конкретни предложения за решение на казуса.

БАН предлага НИМХ–БАН да остане в състава на Академията с  разширена финансова независимост на Института. За целта предлагаме целият бюджет на НИМХ-БАН, включително заплатите на учените и служителите на НИМХ–БАН, да бъде приеман от МС на отделен ред в бюджета на БАН. При изчисляване на средствата за заплати в Института като база да се взимат основните заплати в БАН по категории.

НИМХ–БАН поддържа своята предишна позиция за незабавно изваждане на Института от структурата на БАН с целия личен състав, сграден фонд и научна инфраструктура.

Ръководните органи на БАН не приемат ултимативната позиция на НИМХ-БАН. Механичното изваждане на Института ще бъде вредно както за БАН и науката в България, така и за качеството на изпълняваната оперативна и експертна дейност от НИМХ-БАН.