docxСпоразумение за обучение I част – преди мобилността

docxСпоразумение за обучение II част–промени

docxСпоразумение за обучение III част – академична справка

docПридружително писмо кандидатстване

docНеобходими документи и указания за попълването им

docДекларация лични данни

docСертификат за акад. престой

pdfСтудентска харта Еразъм

docПълномощно

doc Списък договори докторантска мобилност

docxПридружително писмо отчет докторанти