docxСпоразумение за обучение I част

docxСпоразумение за обучение II част

docxСпоразумение за обучение III част

docxСпоразумение за обучение - насоки

docxСпоразумение за практика I част

docxСпоразумение за практика II част

docxСпоразумение за практика III част

docxСпоразумение за практика - насоки

docПридружително писмо кандидатстване

docНеобходими документи и указания за попълването им

docДекларация лични данни

docСертификат за акад. престой

pdfСтудентска харта Еразъм

docПълномощно

doc Списък договори докторантска мобилност

docxПридружително писмо за отчитане