Проекти на Българската академия на науките

Използвайте стрелките вляво и вдясно на всеки ред за да видите и останалите проекти в категорията.
При всяко обновяване на страницата, проектите се подреждат на случаен принцип.

БАН Администрация

Информационни и комуникационни науки и технологии

Енергийни ресурси и енергийна ефективност

Нанонауки, нови материали и технологии

Биомедицина и качество на живот

Биоразнообразие, биоресурси и екология

Климатични промени, рискове и природни ресурси

Астрономия, космически изследвания и технологии

Културно-историческо наследство и национална идентичност

Човек и общество

Специализирани звена