facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Нови полимерни нанокомпозити за приложение в електрониката, модул от проект "Многослойни структури и композитни наноматериали за електрониката"
 • Ръководител н.с. І ст. инж. Екатерина Кръстева
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Нови полимерни нанокомпозити за приложение в електрониката, модул от проект "Многослойни структури и композитни наноматериали за електрониката"
 • Договор номер ФНИ-Д01-469
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 30 500 лв
 • Други участници ИФТТ-БАН

Additional Info

 • Име Рециклиране на пластмасови отпадъци от бита
 • Ръководител доц. Д-р Стр. Джумалийски
 • Телефон 979-24-72
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Рециклиране на пластмасови отпадъци от бита
 • Договор номер ДТК02/7
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 134 000 лв
 • Получени средства 33 500 лв
 • Други участници СУ, ИММ-ССА- София, "Репак АД" - София

Additional Info

 • Име Разпенени полипропиленови композити: получаване, структурно охарактеризиране, термомеханично поведение и приложение
 • Ръководител доц. д-р Георги Коцев
 • Телефон 979-24-83
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Разпенени полипропиленови композити: получаване, структурно охарактеризиране, термомеханично поведение и приложение
 • Договор номер ДО 02-202
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 75 000 лв
 • Получени средства 26 250 лв
 • Други участници СУ, ХТМУ София

Additional Info

 • Име Изграждане на Отворена лаборатория по експериментална механика на микро и наноматериали (ОЛЕМ)
 • Ръководител проф. дн Р. Коцилкова
 • Телефон 979-39-39
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Изграждане на Отворена лаборатория по експериментална механика на микро и наноматериали (ОЛЕМ)
 • Договор номер ДО-02-53
 • Период на изпълнение от... 1.12.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Стойност на договора 700 000 лв
 • Получени средства 51 318 лв
 • Други участници ИП-БАН, СУ, МУ-София, Евробул Иновейшън ООД
 • Програма Научна инфраструктура

Additional Info

 • Име Компютърни симулации на механични явления в МЕМС
 • Ръководител проф. дн С. Маргенов ИИКТ - БАН
 • Телефон 979-64-80
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Компютърни симулации на механични явления в МЕМС
 • Договор номер ДЦВП 02/1)
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 179 500 лв
 • Получени средства 62 825 лв
 • Други участници ИИКТ-БАН, НИГГГ-БАН, ТУ-София, СУ-София, МУ-София
 • Координатор за ИМех ръководител доц. д-р Е. Маноах

Additional Info

 • Име Моделиране на микро-флуидни течения в МЕМS ( микро-електро-механични системи)
 • Ръководител доц. д-р Ст. Стефанов
 • Телефон 979-64-63
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Моделиране на микро-флуидни течения в МЕМS ( микро-електро-механични системи)
 • Договор номер ДИД 02/20 от 17.12.2009 г.
 • Период на изпълнение от... 1.12.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 150 000 лв
 • Други участници ИИКТ-БАН, Хим. Ф-т СУ "Св. Кл. Охридски"
 • Програма ИДЕИ

Additional Info

 • Име Специализирани мехатронни системи за микро и нано технологии - СпеСи-МиНТ
 • Ръководител доц. д-р К. Костадинов
 • Телефон 882909100
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Специализирани мехатронни системи за микро и нано технологии - СпеСи-МиНТ
 • Договор номер ДО02/171/2008 (ТК 01/0532)
 • Период на изпълнение от... 21.12.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2011 г.
 • Стойност на договора 580 000 лв
 • Получени средства 145 000 лв
 • Други участници Германия и Финландия
 • Програма Тематичен конкурс

Additional Info

 • Име Развитие на методите на механиката на непрекъснати среди чрез числени и аналитични приложения на вариационни принципи
 • Ръководител чл. кор. проф. дн Ст. Радев
 • Телефон 979-64-56
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Развитие на методите на механиката на непрекъснати среди чрез числени и аналитични приложения на вариационни принципи
 • Договор номер ДО 02/338 - 22.12.2008
 • Период на изпълнение от... 22.12.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 2.6.2012 г.
 • Стойност на договора 100 000 лв
 • Получени средства 45 000 лв
 • Други участници ИИКТ
 • Програма ИДЕИ

Additional Info

 • Име Частично финансиране на издаване на списансие "Fract.Calc.Appl.Anal."- Българска научна периодика
 • Ръководител ст.н.с. дмн В. Кирякова
 • Телефон 979-38-05
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Частично финансиране на издаване на списансие "Fract.Calc.Appl.Anal."- Българска научна периодика
 • Договор номер ДНП02/19
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Получени средства 2 300 лв

Additional Info

 • Име Компютърни симулации и иновационни моделни изследвания на биопроцеси
 • Ръководител ст.н.с. Нели Димитрова
 • Телефон 979-28-11
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Компютърни симулации и иновационни моделни изследвания на биопроцеси
 • Договор номер ДО 02-359 2008
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Стойност на договора 93 000 лв
 • Получени средства 31 000 лв