facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Развитие на методите на механиката на непрекъснати среди чрез числени и аналитични приложения на вариационни принципи
 • Ръководител Проф. Стефан Радев
 • Тема на проекта Развитие на методите на механиката на непрекъснати среди чрез числени и аналитични приложения на вариационни принципи
 • Договор номер ДО 02-338/08
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Други участници ИМЕХ - БАН

Additional Info

 • Име Quasi-Monte Carlo integration and pseudo-random generators
 • Ръководител Доц. В. Грозданов
 • Тема на проекта Quasi-Monte Carlo integration and pseudo-random generators
 • Договор номер Бг-Ск-207/2008
 • Други участници ЮЗУMathematical Institute of Slovak Academy of Sciences and Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Additional Info

 • Име Математически методи и алгоритми за компютърна томография
 • Ръководител доц. Румен Улучев
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Математически методи и алгоритми за компютърна томография
 • Договор номер ВУ-И-303/2007
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.

Additional Info

 • Име Съвременни методи в теория на апроксимациит
 • Ръководител проф. Гено Николов
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Съвременни методи в теория на апроксимациит
 • Договор номер ДДВУ 02/30
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2013 г.
 • Стойност на договора 68 000 лв

Additional Info

 • Име Информационни технологии за представяне с музика, ноти и текст на български народни песни в дигитална библиотека
 • Ръководител ст.н.с. Николай Киров
 • Телефон 979-28-50
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Информационни технологии за представяне с музика, ноти и текст на български народни песни в дигитална библиотека
 • Договор номер ДТК 02/54
 • Период на изпълнение от... 1.12.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.6.2011 г.
 • Стойност на договора 120 000 лв
 • Други участници И-т фолклор БАН, И-т изкуствознание БАН; ФМИ-СУ

Additional Info

 • Име Биоинформат. изследв.
 • Ръководител ст.н.с. П.Миланов
 • Телефон 979-38-47
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Биоинформат. изследв.
 • Договор номер DBU 01/197
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Други участници ЮЗУ

Additional Info

 • Име Геом. банах. простр.
 • Ръководител чл.-кор. Ю. Ревалски
 • Телефон 979-38-44
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Геом. банах. простр.
 • Договор номер DO 02-360/2008
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Получени средства 32 625 лв
 • Други участници СУ

Additional Info

 • Име Астроинформатика
 • Ръководител О. Кунчев
 • Телефон 979-38-51
 • Тема на проекта Астроинформатика
 • Договор номер ДО-02-275
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 75 000 лв

Additional Info

 • Име Морал и национална идентичност
 • Ръководител доц. Е. Маринова
 • Телефон 980-90-86
 • Конкурс / Година 2006
 • Тема на проекта Морал и национална идентичност
 • Договор номер 1607/2006
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.

Additional Info

 • Име Съществува ли български етнически модел
 • Ръководител доц. Б. Тодорова
 • Телефон 980-90-86
 • Тема на проекта Съществува ли български етнически модел
 • Договор номер 1609
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2009 г.