facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Трансформации на социалните науки в обществото, основано на знанието
 • Ръководител д-р И. Иванова
 • Телефон 980-90-86
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Трансформации на социалните науки в обществото, основано на знанието
 • Договор номер ДО 02-278
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Стойност на договора 48 700 лв

Additional Info

 • Име Национална идентичност и социални времена: диференциация на етнокултурните модели
 • Ръководител проф. Т. Неделчева
 • Телефон 980-90-86
 • Конкурс / Година 2006
 • Тема на проекта Национална идентичност и социални времена: диференциация на етнокултурните модели
 • Договор номер ДО 1-830
 • Период на изпълнение от... 1.1.2006 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 10 370 лв

Additional Info

 • Име Националната ценностна система и нейната синхронизация с европейските модели: развитието на екологичната култура като показател за транслация на европейски ценности в българското общество
 • Ръководител доц. А. Мантарова
 • Телефон 980-90-86
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Националната ценностна система и нейната синхронизация с европейските модели: развитието на екологичната култура като показател за транслация на европейски ценности в българското общество
 • Договор номер ДО 02-179
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 52 500 лв
 • Получени средства 17 500 лв

Additional Info

 • Име Междуетническите отношения в България: между етническата и гражданската национална идентичност
 • Ръководител проф. В. Златанова
 • Телефон 980-90-86
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Междуетническите отношения в България: между етническата и гражданската национална идентичност
 • Договор номер ДО 02-203
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 85 600 лв
 • Получени средства 12 840 лв

Additional Info

 • Име Национални стереотипи, национална идентичност и приемане на другите: вътрешнокултурна перспектива
 • Ръководител Проф. Кръстина Петкова
 • Телефон 980-90-86
 • Конкурс / Година 2006
 • Тема на проекта Национални стереотипи, национална идентичност и приемане на другите: вътрешнокултурна перспектива
 • Договор номер ТК-НИ-1603/2006
 • Период на изпълнение от... 7.11.2006 г.
 • Период на изпълнение до... 28.7.2010 г.
 • Стойност на договора 6 200 лв
 • Други участници СУ

Additional Info

 • Име Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения
 • Ръководител Проф. Пепка Бояджиева
 • Телефон 980-90-86
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения
 • Договор номер ДО 02-165/16.12.2008
 • Период на изпълнение от... 1.12.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.6.2012 г.
 • Стойност на договора 84 375 лв
 • Други участници ИИОЗ, СУ, коорд. Институт за литература

Additional Info

 • Име Качество на труда и живота при новите работни места, съфинансиране
 • Ръководител Н.с. І ст. д-р Васил Киров
 • Телефон 980-90-86
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Качество на труда и живота при новите работни места, съфинансиране
 • Договор номер ДПРЕП 7РП-02/8/21.09.2010
 • Период на изпълнение от... 21.9.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 21.9.2012 г.
 • Стойност на договора 62 039 лв
 • Получени средства 37 223 лв

Additional Info

 • Име Успелите роми: от исторически наслоения към съвременна идентичност
 • Ръководител проф. Н.Тилкиджиев
 • Телефон 980-90-86
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Успелите роми: от исторически наслоения към съвременна идентичност
 • Договор номер ДО 02-174
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 118 000 лв
 • Получени средства 23 600 лв

Additional Info

 • Име Аудитории на аудио-визуалните научни програми, съфинансиране
 • Ръководител Проф. Кръстина Петкова
 • Телефон 980-90-86
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Аудитории на аудио-визуалните научни програми, съфинансиране
 • Договор номер ДО 02-321/19.12.2008
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Стойност на договора 46 158 лв
 • Получени средства 23 079 лв
 • Други участници СУ

Additional Info

 • Име Благоденствие и идентичност
 • Ръководител проф. Н.Тилкиджиев
 • Конкурс / Година 2006
 • Тема на проекта Благоденствие и идентичност
 • Договор номер ДО1-371
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Стойност на договора 10 000 лв