facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Хармонизация на българските национални ценности с ценностите на ЕС. Постижения и проблеми
 • Ръководител дсц. К. Кертиков
 • Телефон 980-90-86
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Хармонизация на българските национални ценности с ценностите на ЕС. Постижения и проблеми
 • Договор номер ДО 02-284
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 17.12.2012 г.
 • Стойност на договора 102 900 лв
 • Получени средства 25 725 лв
 • Други участници ЮЗУ, ГИ

Additional Info

 • Име Златен фонд на българската наука. Личностни и социални детерминанти в творческия процес на видни учени
 • Ръководител доц. Е. Лазарова
 • Телефон 980-90-86
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Златен фонд на българската наука. Личностни и социални детерминанти в творческия процес на видни учени
 • Договор номер ТК-02-278
 • Период на изпълнение от... 17.12.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 17.12.2012 г.
 • Стойност на договора 264 315 лв
 • Получени средства 66 078 лв

Additional Info

 • Име Нови методи и средства за реновиране на валове за екструдиране на фолия
 • Ръководител ст.н.с. д-р Д.Карастоянов
 • Телефон 873-15-09
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Нови методи и средства за реновиране на валове за екструдиране на фолия
 • Договор номер Д002-13/13,2,2009
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 200 000 лв
 • Получени средства 53 629 лв

Additional Info

 • Име Към българската национална система за информация и прогноза на химическото време
 • Ръководител Коор. Проф. Д. Сираков
 • Телефон 979-67-93
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Към българската национална система за информация и прогноза на химическото време
 • Договор номер ДО 02-161/2008
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 40 900 лв
 • Получени средства 15 900 лв
 • Други участници НИМХ-БАН
 • Координатор за ИИКТ-БАН - Ст.н.с. Емануил Атанасов

Additional Info

 • Име Развитие на център за върховни постижения Супер компютърни приложения SUPER CA ++
 • Ръководител проф.С.Маргенов
 • Телефон 979-66-11
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Развитие на център за върховни постижения Супер компютърни приложения SUPER CA ++
 • Договор номер ЦВП 02 002 СУПЕР К++
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Получени средства 486 850 лв
 • Други участници СУ, ТУ, МА

Additional Info

 • Име Научна периодика :Списание Mathematica Balcanica
 • Ръководител Акад. Петър Кендеров
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Научна периодика :Списание Mathematica Balcanica
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Получени средства 2 000 лв

Additional Info

 • Име Моделиране на процеси с фиксирани правила за развитие
 • Ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Стефка Фиданова
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Моделиране на процеси с фиксирани правила за развитие
 • Договор номер ДИД 02/29
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 37 350 лв

Additional Info

 • Име Ефективни Монте Карло методи за големи научно-изследователски задачи
 • Ръководител ст.н.с. І ст. дтн Иван Димов
 • Телефон 979-66-41
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Ефективни Монте Карло методи за големи научно-изследователски задачи
 • Договор номер ДТК 02/ 44
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 350 000 лв

Additional Info

 • Име Ефективно търсене на концептуални шаблони с приложение в медицинската информатика
 • Ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Галя Ангелова
 • Телефон 979-66-07
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Ефективно търсене на концептуални шаблони с приложение в медицинската информатика
 • Договор номер ДО 02-292/2008
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 259 000 лв
 • Получени средства 74 000 лв
 • Други участници Университетска специализирана болница по ендокринология "Акад. Ив. Пенчев" - МУ София

Additional Info

 • Име Методи,алгоритми и софтуерни средства за задачи с голяма размерност и йерархични компютри
 • Ръководител Ст.н.с. Иван Лирков
 • Телефон 979-66-29
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Методи,алгоритми и софтуерни средства за задачи с голяма размерност и йерархични компютри
 • Договор номер ДО 02-147/08
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 214 600 лв
 • Получени средства 66 600 лв
 • Други участници ТУ - Габрово