facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Център за върхови постижения “Суперкомпютърни приложения”
 • Ръководител Ст.н.с. І ст. дмн Светозар Маргенов
 • Телефон 979-66-11
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Център за върхови постижения “Суперкомпютърни приложения”
 • Договор номер ДО 02-115/08 Модул 2
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 1 980 000 лв
 • Други участници СУ, ТУ, МА

Additional Info

 • Име Високопроизводителен Грид за иновативни научни приложения
 • Ръководител ст.н.с. Емануил Атанасов
 • Телефон 979-67-93
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Високопроизводителен Грид за иновативни научни приложения
 • Договор номер ДО 02-115/08 Модул 1
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 637 500 лв

Additional Info

 • Име Монте Карло и квази-Монте Карло методи за анализ на чуствителността на големи математически модели
 • Ръководител Н.с. д-р София Ивановска
 • Телефон 979-66-08
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Монте Карло и квази-Монте Карло методи за анализ на чуствителността на големи математически модели
 • Договор номер ДО 02 –215/08
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 45 600 лв
 • Получени средства 22 800 лв

Additional Info

 • Име Архитектура на висококачествен софтуер на базата на шина на услуги
 • Ръководител Ст.н.с. Силвия Илиева
 • Телефон 979-66-13
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Архитектура на висококачествен софтуер на базата на шина на услуги
 • Договор номер ДО 02-182/08
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 500 000 лв

Additional Info

 • Име Компютърно моделиране на хематопоеза с приложение при паталогични заболявания на кръвта
 • Ръководител н.с.І ст. д-р Гергана Бенчева
 • Телефон 979-66-12
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Компютърно моделиране на хематопоеза с приложение при паталогични заболявания на кръвта
 • Договор номер ДО 02 –214/08
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 38 000 лв
 • Получени средства 18 000 лв
 • Други участници МУ - София

Additional Info

 • Име Иновативни квази-Монте Карло грид пресмятания –среда,библиотеки,пилотнш гриз приложения
 • Ръководител Ст.н.с ІІ ст. д-р Анета Караиванова
 • Телефон 979-66-39
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Иновативни квази-Монте Карло грид пресмятания –среда,библиотеки,пилотнш гриз приложения
 • Договор номер ДО 02 –146/08
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 135 000 лв
 • Получени средства 45 000 лв
 • Други участници ИМИ-БАН

Additional Info

 • Име Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено зрение
 • Ръководител доц. д-р Ст. Симеонов
 • Телефон 979-27-23
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено зрение
 • Договор номер ИД 02 03
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Стойност на договора 240 000 лв

Additional Info

 • Име Научна периодика "Cibernetics and information technologies"
 • Ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Данаил Дочев
 • Телефон 870-75-86
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Научна периодика "Cibernetics and information technologies"
 • Договор номер ДНП 02/24
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Стойност на договора 3 600 лв
 • Получени средства 3 600 лв

Additional Info

 • Име Моделиране на процеси с фиксирани правила за развитие
 • Ръководител ст.н.с.І ст. дтн дмн Красимир Атанасов
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Моделиране на процеси с фиксирани правила за развитие
 • Договор номер ИД 02-87
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 32 200 лв
 • Получени средства 500 лв

Additional Info

 • Име Консолидиране и обработване на параметри за пожари в горски масиви натериоторията на България чрез прилагане на модела WEATHER RESEARCH AND FOREECASTING MODEL - FIRE
 • Ръководител с.н.с.ІІ ст. д-р Марияна Василева
 • Телефон 870-04-29
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Консолидиране и обработване на параметри за пожари в горски масиви натериоторията на България чрез прилагане на модела WEATHER RESEARCH AND FOREECASTING MODEL - FIRE
 • Договор номер МУ 02-63
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 57 000 лв