facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име ??????????? ?????? ?? ????????????? ? ?????????? ?? ?????? ????????????? ?-??????? ?? ?????????? ??????????????
 • Телефон 979-31-76
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта ??????????? ?????? ?? ????????????? ? ?????????? ?? ?????? ????????????? ?-??????? ?? ?????????? ??????????????
 • Договор номер D-ID-02/24
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Други участници АгроБиоИнститут
 • Координатор ИМикБ - доц. Маргарита Камбурова

Additional Info

 • Име Биосинтез на екзополизахариди от екстремофилни микроорганизми
 • Ръководител Проф. д-р Серафим Влаев
 • Телефон 979- 32-82
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Биосинтез на екзополизахариди от екстремофилни микроорганизми
 • Договор номер Д-ТК-02-46/09
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 120 000 лв
 • Други участници И-т по инженерна химия-БАН; УХТ - Пловдив; фирма "Боди Д-Добри Добрев" Пловдив
 • Координатор ИМикБ - доц. М. Камбурова и доц. К. Павлова

Additional Info

 • Име Потискане на алергенспецифични b-клетки при хуманизирани SCID мишки чрез химерии антитела
 • Ръководител акад. Б. Петрунов
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Потискане на алергенспецифични b-клетки при хуманизирани SCID мишки чрез химерии антитела
 • Договор номер ДО02-312/2008
 • Други участници НЦЗПБ
 • Координатор ИМикБ - доц. Андрей Чорбанов

Additional Info

 • Име Фотодинамична инактивация на патогенни микроорганизми
 • Ръководител доц. Веселин Късовски
 • Телефон 979-31-74
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Фотодинамична инактивация на патогенни микроорганизми
 • Договор номер ДО-02-112/08
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.

Additional Info

 • Име Нов метод за третиране на патогени на устната кухина с фотодинамично активни комплекси
 • Ръководител доц. Веселин Късовски
 • Телефон 979-31-74
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Нов метод за третиране на патогени на устната кухина с фотодинамично активни комплекси
 • Договор номер ДО-02-177/08
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Стойност на договора 48 000 лв

Additional Info

 • Име Нови решения за направляване на процесите на формиране и зреене на млечни продукти
 • Ръководител проф. д-р Желязко Симов
 • Телефон 032-642-430
 • Конкурс / Година 2006
 • Тема на проекта Нови решения за направляване на процесите на формиране и зреене на млечни продукти
 • Договор номер ВУ-АН-201/06
 • Период на изпълнение от... 1.1.2006 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 174 000 лв
 • Други участници УХТ /Пловдив/; ЕлБи "Булгарикум" ЕАД /София/
 • Координатор ИМикБ - доц. Д. Бешкова

Additional Info

 • Име Диворастящите ягодоплодни видове в България – ценен ресурс за човешкото здраве
 • Ръководител доц. В. Кондакова
 • Телефон 979-63-56
 • Конкурс / Година 2008-18
 • Тема на проекта Диворастящите ягодоплодни видове в България – ценен ресурс за човешкото здраве
 • Договор номер ТК-01-187/08
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Стойност на договора 117 000 лв
 • Други участници АгроБиоИнститут
 • Координатор ИМикБ - доц. Л. Думанова

Additional Info

 • Име Нови щамове микроводорасли – продуценти на продукти с потенциално икономическо и медицинско значение
 • Ръководител доц. Христо Найденски
 • Телефон 979-31-61
 • Конкурс / Година 2008-18
 • Тема на проекта Нови щамове микроводорасли – продуценти на продукти с потенциално икономическо и медицинско значение
 • Договор номер Д002-299/08
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.

Additional Info

 • Име Детоксикация на водни еко-системи замърсени с тежки метали и ксенобиотици
 • Ръководител проф. В. Бешков
 • Телефон 979-31-67
 • Конкурс / Година 2008-18
 • Тема на проекта Детоксикация на водни еко-системи замърсени с тежки метали и ксенобиотици
 • Договор номер ДО 02-185/08
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Стойност на договора 160 000 лв
 • Други участници ИИХ - И-т по Полимери - БАН; СУ
 • Координатор ИМикБ - доц. Колишка Цекова

Additional Info

 • Име Субмикронна обработка и анализ на материали и структури чрез сканираща електронна микроскопия, комбинирана с фокусиран йонен лъч
 • Ръководител доц. Ст. Русев
 • Телефон 979-31-59
 • Конкурс / Година 2008-18
 • Тема на проекта Субмикронна обработка и анализ на материали и структури чрез сканираща електронна микроскопия, комбинирана с фокусиран йонен лъч
 • Договор номер ДО02-56/08
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Стойност на договора 175 000 лв
 • Други участници СУ „Св. Кл. Охридски”
 • Координатор ИМикБ - ст.н.с. д-р Стоянка Стоицова