facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Стареене на населението, здравен статус
 • Тема на проекта Стареене на населението, здравен статус
 • Ръководител, координатор ст.н.с.ІІ ст.д-р Росица Павлова
 • Период на изпълнение от... 2004 г.
 • Период на изпълнение до... 2010 г.
 • Стойност на договора 28,283 лв
 • Получени средства 1,434 лв
 • Други участници Център за изследване европейска политика

Additional Info

 • Име Устойчиво развитие в един многообразен свят. Sustainable development in a diverse world (SUS.DIV)
 • Тема на проекта Устойчиво развитие в един многообразен свят. Sustainable development in a diverse world (SUS.DIV)
 • Договор номер №510\05.2005
 • Ръководител, координатор ст.н.с. ІІ ст. д-р Искра Христова-Балканска
 • Период на изпълнение от... 2005 г.
 • Период на изпълнение до... 2010 г.
 • Стойност на договора 116,217 лв
 • Получени средства 19,545 лв
 • Други участници Валерия Папунети, Фондационе "Ени Енрико"

Additional Info

 • Име Нов поглед към производството на знание: въздействие на създените от учени фирми върху публичните изследвания в Европа (Академичен spin-offs) ” (PROKNOW)
 • Тема на проекта Нов поглед към производството на знание: въздействие на създените от учени фирми върху публичните изследвания в Европа (Академичен spin-offs) ” (PROKNOW)
 • Договор номер 28577
 • Ръководител, координатор Ст.н.с. ІІ ст. д-р Иван Чалъков
 • Период на изпълнение от... 01.3.2006 г.
 • Период на изпълнение до... 28.2.2009 г.
 • Получени средства 23,812 лв
 • Други участници ПУ, СУ

Additional Info

 • Име Промени в организацията на труда и социално преструктуриране в „обществото на знанието”. Work organisation and restructuring in the knowledge society (WORKS)
 • Тема на проекта Промени в организацията на труда и социално преструктуриране в „обществото на знанието”. Work organisation and restructuring in the knowledge society (WORKS)
 • Договор номер N CIT3-CT-2005-006193
 • Ръководител, координатор Н.с. д-р Васил Киров
 • Период на изпълнение от... 01.6.2005 г.
 • Период на изпълнение до... 01.6.2009 г.
 • Стойност на договора 83,796 лв
 • Получени средства 6,740 лв
 • Други участници ИС, СУ, Katholieke Universitiet Leuven

Additional Info

 • Име Към изграждане на общество на "учене през целия живот" – приносът на образователната система. Towards a Lifelong Learning Society in Europe: The Contribution of the Education System
 • Тема на проекта Към изграждане на общество на "учене през целия живот" – приносът на образователната система. Towards a Lifelong Learning Society in Europe: The Contribution of the Education System
 • Договор номер LLL2010/VI РП - 513321/01.09.2005
 • Ръководител, координатор Н.с. I ст. Дсн Пепка Бояджиева
 • Период на изпълнение от... 01.9.2005 г.
 • Период на изпълнение до... 09.2009г.
 • Стойност на договора 159,520 лв
 • Получени средства 80,941 лв
 • Други участници Tallinn University -ESTONIA

Additional Info

 • Име Знания по заявка за повсеместно обучение– iR4
 • Конкурс / Година Информационно общество
 • Тема на проекта Знания по заявка за повсеместно обучение– iR4
 • Договор номер № 300041/01.02.2006 г.
 • Ръководител, координатор ст.н.с. Данаил Дочев
 • Период на изпълнение от... 2006 г.
 • Период на изпълнение до... 2009 г.
 • Стойност на договора 283,595 лв
 • Други участници координатор: ANTENNA HUNGARIA

Additional Info

 • Име Virtual Internet Service Provider VISP [iR4]
 • Тема на проекта Virtual Internet Service Provider VISP [iR4]
 • Договор номер FP6 IST-2004-027178 VISP
 • Ръководител, координатор ст.н.с. Тодор Стоилов
 • Период на изпълнение от... 2007 г.
 • Период на изпълнение до... 2009 г.
 • Стойност на договора 405,660 лв
 • Получени средства 120,761 лв
 • Други участници PERCEVAL SA-VIV

Additional Info

 • Име Проект “NAVOBS+” Създаване на мрежа от МСП за внедряване на разработки в 18 области на косм. Изследвания – iТ2
 • Тема на проекта Проект “NAVOBS+” Създаване на мрежа от МСП за внедряване на разработки в 18 области на косм. Изследвания – iТ2
 • Договор номер Договор №030980
 • Ръководител, координатор проф. д-р Ставри Ставрев
 • Стойност на договора 20,000 €
 • Получени средства 2,251 лв
 • Други участници Координатор: Флоранс Жирон - WSL, Белгия

Additional Info

 • Име Проект “X-Gear” Създаване на ново поколение покрития за зъбни предавки с голяма мощност – iМ1
 • Тема на проекта Проект “X-Gear” Създаване на ново поколение покрития за зъбни предавки с голяма мощност – iМ1
 • Договор номер Договор №N030433
 • Ръководител, координатор проф. д-р Ставри Ставрев
 • Стойност на договора 119,498 €
 • Получени средства 4,106 лв
 • Други участници Координатор: Донато Зангани - D’Appolonia, Италия

Additional Info

 • Име Проект “I-STONE” Създаване на ново поколение инструменти за обработка на камъка, базирано на нанотехнологиите – iМ1
 • Тема на проекта Проект “I-STONE” Създаване на ново поколение инструменти за обработка на камъка, базирано на нанотехнологиите – iМ1
 • Договор номер Договор №515762-2 ІР
 • Ръководител, координатор проф. д-р Ставри Ставрев
 • Получени средства 104,000 €
 • Други участници Координатор: Проф. д-р Паспалиарис, Държавна политехника-Атина, Гърция