facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име SPICOSA - Интегриране на Науката и Политиките за околната среда за изследване на крайбрежни екосистеми / Science and Policy Intergration for Coastal Ecosystems assessment
 • Тема на проекта SPICOSA - Интегриране на Науката и Политиките за околната среда за изследване на крайбрежни екосистеми / Science and Policy Intergration for Coastal Ecosystems assessment
 • Договор номер 6 FP Договор No.: 36992
 • Ръководител, координатор ст.н.с. Д-р С. Мончева
 • Период на изпълнение от... 2007 г.
 • Период на изпълнение до... 2010 г.
 • Стойност на договора 90,203 лв
 • Получени средства 11,691 лв
 • Други участници IFREMER, France

Additional Info

 • Име BLACK SEA SCENE - Научна мрежа за Черно море
 • Тема на проекта BLACK SEA SCENE - Научна мрежа за Черно море
 • Договор номер 6FP, No 022868 (RICA)
 • Ръководител, координатор ст.н.с. Д-р С. Мончева
 • Период на изпълнение от... 2006 г.
 • Период на изпълнение до... 2009 г.
 • Стойност на договора 195,583 лв
 • Получени средства 17,597 лв

Additional Info

 • Име THRESHOLDS - Прагови величини за устойчиво развитие
 • Тема на проекта THRESHOLDS - Прагови величини за устойчиво развитие
 • Ръководител, координатор ст.н.с. Д-р С. Мончева
 • Период на изпълнение от... 2005 г
 • Период на изпълнение до... 2009 г.
 • Стойност на договора 129,540 лв

Additional Info

 • Име SESAME Южни Европейски морета - оценка и моделиране на промените в екосистемите / Integrated Project Southern European Seas - Assessing and modeling Ecosystem changes
 • Тема на проекта SESAME Южни Европейски морета - оценка и моделиране на промените в екосистемите / Integrated Project Southern European Seas - Assessing and modeling Ecosystem changes
 • Договор номер No - 036949
 • Ръководител, координатор ст.н.с. Д-р С. Мончева
 • Период на изпълнение от... 2006 г.
 • Период на изпълнение до... 2009 г.
 • Стойност на договора 420,503 лв
 • Получени средства 201,166 лв
 • Други участници HCMR, Greece

Additional Info

 • Име Проект- ТРАНСФЕР по 6РП. [iM1]
 • Тема на проекта Проект- ТРАНСФЕР по 6РП. [iM1]
 • Договор номер EC – 6FP Proj.TRANSFER
 • Ръководител, координатор ст.н.с. д-р Б. Рангелов

Additional Info

 • Име Изменение състава на атмосферата: една европейска мрежа на превъзходство (ACCENT) - Atmospheric Composition Change: an European Network. [iR4]
 • Тема на проекта Изменение състава на атмосферата: една европейска мрежа на превъзходство (ACCENT) - Atmospheric Composition Change: an European Network. [iR4]
 • Договор номер 6FP Contract: No GOCE-CT-2002-500337
 • Ръководител, координатор ст.н.с. I ст. дфн Д. Сираков
 • Други участници НИМХ

Additional Info

 • Име Количествена оценка на Климатичния Ефект на Глобалните и Европейски Транспортни Системи (QUANTIFY). [iR4]
 • Тема на проекта Количествена оценка на Климатичния Ефект на Глобалните и Европейски Транспортни Системи (QUANTIFY). [iR4]
 • Договор номер 6FP Contract: № 003893 (GOCE)
 • Ръководител, координатор ст.н.с I ст. дфн Д. Сираков
 • Други участници НИМХ

Additional Info

 • Име Повторно разработване на европейски минни селища в устойчиво развиващи се общности чрез интегриране на потребностите и предлагане въз основа на ниско енергийни принципи
 • Тема на проекта Повторно разработване на европейски минни селища в устойчиво развиващи се общности чрез интегриране на потребностите и предлагане въз основа на ниско енергийни принципи
 • Ръководител, координатор ст.н.с. д-р К. Бояджиева-ГИ

Additional Info

 • Име Повторно разработване на Европейски минни селища в устойчиво развиващи се общности чрез интегриране на потребностите и предлагането въз основа на ниско енергийни принципи
 • Тема на проекта Повторно разработване на Европейски минни селища в устойчиво развиващи се общности чрез интегриране на потребностите и предлагането въз основа на ниско енергийни принципи
 • Договор номер TREN0 7/FP6EN/S07.70839/038639 /11.06. 07
 • Ръководител, координатор ст.н.с. Клара Бояджиева
 • Период на изпълнение от... 2007 г.
 • Период на изпълнение до... 2012 г.
 • Стойност на договора 29,215 лв
 • Други участници CAUBERG- HUYGEN RAADGEVEN-DE INGENIERS BV, Холандия

Additional Info

 • Име Лятна школа “Методи за биомониторинг на качеството на атмосферния въздух в естествена и повлияна от човешката дейност среда (Biometh-Air)”
 • Тема на проекта Лятна школа “Методи за биомониторинг на качеството на атмосферния въздух в естествена и повлияна от човешката дейност среда (Biometh-Air)”
 • Договор номер FP6-SEE-ERA-NET, (No. 06-1000031-9898)
 • Ръководител, координатор Координатор: ст.н.с. д-р Н. Чипев
 • Период на изпълнение от... 2009 г.
 • Период на изпълнение до... 2009 г.
 • Стойност на договора 39,106 лв
 • Получени средства 18,988 лв
 • Други участници INRA, Nancy, France, „Sts. Cyril and Methodius” University, Skopje, Macedonia