facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Изменение състава на атмосферата - една европейска мрежа на превъзходство. ACCENT
 • Ръководител ст.н.с.Iст.Д.Сираков
 • Телефон 971 26 77
 • Бюджет 10000 евро
 • Тема на проекта Изменение състава на атмосферата - една европейска мрежа на превъзходство. ACCENT

Additional Info

 • Име Оценка на ефектите и уязвимостта от климатични промени в Централна и Източна Европа CECILIA
 • Ръководител ст.н.с.К.Бояджиева
 • Телефон 979 33 32
 • Бюджет 20000 евро
 • Тема на проекта Оценка на ефектите и уязвимостта от климатични промени в Централна и Източна Европа CECILIA

Additional Info

 • Име Промяна на интересите и идентичностите в европейските погранични райони
 • Ръководител н.с.И.Кюркчиева
 • Телефон 988 42 09
 • Тема на проекта Промяна на интересите и идентичностите в европейските погранични райони

Additional Info

 • Име БалкаНет - многоезична семантична мрежа на балканските езици
 • Ръководител ст.н.с.Св.Коева
 • Телефон 70 73 96
 • Тема на проекта БалкаНет - многоезична семантична мрежа на балканските езици

Additional Info

 • Име ENSCONET Европейска мрежа за консервация на семена от европейската естествена флора
 • Ръководител д-р Т.Стоева
 • Телефон 979 21 31
 • Бюджет 3000 евро
 • Тема на проекта ENSCONET Европейска мрежа за консервация на семена от европейската естествена флора

Additional Info

 • Име Изменчивост в размера на генома при род Rumex биология и методология
 • Ръководител н.с.Iст.Д.Димитрова
 • Телефон 979 21 31
 • Тема на проекта Изменчивост в размера на генома при род Rumex биология и методология

Additional Info

 • Име Изграждане на Национална биоплатформа
 • Ръководител ст.н.с.А.Петрова
 • Телефон 979 21 31
 • Тема на проекта Изграждане на Национална биоплатформа

Additional Info

 • Име Разработване на стратегия за изследване на биоразнообразието на Европейския съюз
 • Ръководител ст.н.с.А.Петрова
 • Телефон 872 09 51
 • Тема на проекта Разработване на стратегия за изследване на биоразнообразието на Европейския съюз

Additional Info

 • Име Генномодифицирани и генно немодифицирани растения: съвместно съществуване и проследяване
 • Ръководител акад.А.Атанасов
 • Телефон 978 15 40
 • Бюджет 1750 лева
 • Тема на проекта Генномодифицирани и генно немодифицирани растения: съвместно съществуване и проследяване

Additional Info

 • Име Рамков договор с Института по енергия на Европейската комисия
 • Ръководител ст.н.с.Iст.Здр.Стойнов
 • Телефон 979 27 50
 • Бюджет 9368 лева
 • Тема на проекта Рамков договор с Института по енергия на Европейската комисия